You are currently viewing Gauti pranešimai apie galimus korupcijos atvejus – nepasitvirtino

Gauti pranešimai apie galimus korupcijos atvejus – nepasitvirtino

Atnaujinta 2019-02-05

Šalies gyventojai ir Užimtumo tarnybos klientai gali pranešti apie suteiktų paslaugų kokybę arba atvejus dėl Užimtumo tarnybos darbuotojų korupcinio pobūdžio elgesio kilus įtarimams. Tai padaryti galima paskambinus trumpuoju numeriu 1883, užpildant elektroninę pasitikėjimo anketą, siunčiant pranešimą elektroniniu paštu pasitikejimolinija@uzt.lt ar laišką Užimtumo tarnybos Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui adresu Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius.

2018 m. buvo gauti 255 prašymai ir skundai, iš jų 3 pranešimuose buvo minimi galimi profesinio mokymo teikėjų ir Užimtumo tarnybos darbuotojų susitarimai bei galimai tendencingas tam tikrų profesinio mokymo teikėjų mokymo programų siūlymas darbo ieškantiems asmenims. Išnagrinėjus pranešimuose minimus atvejus, pateikta informacija nepasitvirtino.

„Siekdami įvertinti skunduose pateiktą informaciją ir išsiaiškinti, kuo remdamiesi darbo ieškantys asmenys rinkosi profesinio mokymo programas, praėjusiais metais vykdėme profesiniame mokyme dalyvavusių klientų apklausą. Tyrimas parodė, kad daugiau nei 90 proc. apklaustųjų tiksliai žinojo, kokią mokymosi sritį, profesinę mokyklą nori pasirinkti: rėmėsi internete ir žiniasklaidoje rasta informacija, artimųjų rekomendacijomis ar asmenine patirtimi. Likusiems buvo reikalinga karjeros konsultantų pagalba išsiaiškinti savo polinkius ir pasirinkti darbo rinkoje paklausią profesiją, jie lankėsi profesinių mokyklų rengiamose karjeros mugėse“, – pažymi Užimtumo tarnybos Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus vedėjas Gytis Darulis.

Taip pat, atsižvelgiant į skunduose minimus galimus pažeidimus, buvo atlikta statistinių duomenų analizė siekiant įvertinti, ar atskirų Užimtumo tarnybos darbuotojų aptarnaujami klientai tendencingai daugiau dalyvauja tam tikrų profesinio mokymo teikėjų organizuojamose profesinio mokymo programose. Analizės rezultatai statistiškai reikšmingų įrodymų dėl galimų Užimtumo tarnybos darbuotojų tendencingo siūlymo dalyvauti konkrečiose mokymo programose neparodė.

Be to, profesinio mokymo priemonėje norintys dalyvauti darbo ieškantys asmenys turi užpildyti specialią formą, kurioje patvirtina, kad yra supažindinti su teise pasirinkti profesinio mokymo teikėją, ir pažymi, kad patys pasirinko konkretų profesinio mokymo teikėją ir jo organizuojamą mokymo programą. Taip pat šiame dokumente papildomai gali nurodyti, kokiomis kitomis profesinėmis mokyklomis domėjosi vertindami profesinio mokymo galimybes.

„Kad ištirtume galimus profesinio mokymo teikėjų ir darbuotojų pažeidimus ir užkirstume kelią nesąžiningoms veikloms, kiekvieno piliečio ar kliento prašome būti aktyviu ir pranešti apie pastebėtą korupcinio pobūdžio veiklą, pasidalyti turimais įrodymais. Dėl gyventojų patogumo nuo rugsėjo tą galima padaryti ne tik siunčiant įprastą ar elektroninį laišką, užpildant elektroninę anketą, bet ir paliekant anoniminį pranešimą paskambinus trumpuoju numeriu 1883“, – teigia G. Darulis.

2018 m. atlikti 234 profesinio mokymo teikėjų (80 proc. visų teikėjų), kuriems Užimtumo tarnyba (iki 2018 m. spalio 1 d. – Darbo birža) įsipareigojusi sumokėti už bedarbiui suteiktas profesinio mokymo paslaugas, patikrinimai. Iš jų 15 teikėjų veikloje numatyti pažeidimai, susiję su netinkamai vykdoma profesinio mokymo teikėjo dokumentacija (teikėjas profesinio mokymo dalyvių pasirašytinai nesupažindina su teorinio ir praktinio mokymo sąlygomis); mokymo procesu (tvarkaraščiuose nenurodytas užsiėmimų pradžios ir pabaigos laikas, nenumatytos pertraukos ir kt.). Reaguojant į patikrinimų metu rastus pažeidimus, profesinėms mokykloms teikti raštai su nurodymu ištaisyti pažeidimus, atlikti pakartotiniai patikrinimai, organizuoti susitikimai su mokyklų atstovais dėl pakartotinai daromų pažeidimų, kreiptasi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją. Profesinio mokymo teikėjai pažeidimus pašalino.

 

Pranešimus šalies gyventojai gali pateikti dviem būdais – ir anonimiškai, ir oficialiai.

Anonimiškai:

  • trumpuoju numeriu 1883 (skambutis apmokestinamas pagal ryšio operatoriaus taikomus tarifus);
  • užpildant elektroninę pasitikėjimo anketą.

Oficialiai (neanonimiškai):

  • trumpuoju numeriu 1883 (skambutis apmokestinamas pagal ryšio operatoriaus taikomus tarifus);
  • elektroniniu paštu pasitikejimolinija@uzt.lt;
  • užpildant elektroninę pasitikėjimo anketą;
  • pateikiant pasirašytą skundą Užimtumo tarnybos Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui (Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Taip pat teritoriniuose Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose yra įrengtos pašto dėžutės nuomonėms, atsiliepimams, skundams, pasiūlymams bei kitai informacijai, susijusiai su korupcijos prevencija ir (ar) korupcijos apraiškomis pateikti.