You are currently viewing „Eurostat“ pabrėžė Lietuvos išskirtinumą mokslo ir technologijų srityje

„Eurostat“ pabrėžė Lietuvos išskirtinumą mokslo ir technologijų srityje

Atnaujinta 2021-05-12

Mūsų šalies mokslo ir technologijų sferoje dirbo gerokai daugiau moterų (63,7 proc.) nei vyrų, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Tokius duomenis apžvelgusi 2020 metų tendencijas pateikė ES statistikos tarnyba „Eurostat“. Antroji pagal šiuos rodiklius – kaimyninė Latvija (62,9 proc.).

Pernai mokslo ir technologijų srityje dirbo net 73 mln. Europos Sąjungos gyventojų nuo 15 iki 74 metų. Iš jų – 37,5 mln. buvo moterys (51,3 proc.), 35,5 mln. – vyrai (48,7 proc.).

Žinoma, didesni procentiniai skirtumai išryškėja analizuojant atskiras šalis. Štai Austrija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Čekija, Italija ir Malta buvo vienintelės valstybės, kuriose dirbančių moterų dalis buvo mažesnė nei vyrų. Tai yra – svyravo nuo 45,2 iki 49,9 proc.

Regioniniu lygiu didžiausia moterų, dirbančių mokslo ir technologijų srityje, dalis 2020 m. fiksuota Lietuvoje (63,7 proc.), Latvijoje (62,9 proc.), Šiaurės ir Pietryčių Bulgarijoje (60,4 proc.), Azorų salose (59,6 proc.) ir Estijoje (59,5 proc.).

Priešingos tendencijos stebimos Maltoje, kur mokslo ir technologijų sferą rinkosi 45,2 proc. moterų. Toliau išsirikiavo Pietų, Šiaurės Vakarų, Šiaurės Rytų ir Centro Italijos regionai – atitinkamai nuo 45 iki 47 proc.

„Eurostat“ duomenimis, didžiojoje dalyje Europos Sąjungos šalių universitetinį išsilavinimą turinčių moterų yra tiek pat, kiek vyrų, o būtent doktorantūroje studijuojančių moterų skaičius augo netgi sparčiau.