You are currently viewing Europos Komisija įvertino Užimtumo tarnybos pertvarką kaip sėkmės pavyzdį

Europos Komisija įvertino Užimtumo tarnybos pertvarką kaip sėkmės pavyzdį

Atnaujinta 2019-04-17

Europos Komisija pasidalijo Užimtumo tarnybos veiklos apžvalga, kurioje 2018 m. spalį įgyvendinta Darbo biržos sistemos reforma pristatoma kaip sėkmingas pavyzdys kitoms šalims. Kaip teigiama apžvalgoje, šiandien Užimtumo tarnyba – dinamiška ir moderni organizacija, siekianti strateginių tikslų, tokių kaip orientacija į kiekvieną klientą, jo poreikių nustatymas ir individualių paslaugų teikimas.

Pritaikyta Europos valstybinių užimtumo tarnybų geroji patirtis, pertvarkytas įstaigos valdymas ir kitų suinteresuotų šalių įtraukimas į aktyvią diskusiją – įvardijami kaip pagrindiniai veiksniai, padėję organizacijai tobulėti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Pokyčių laikotarpiu keliose teritorinėse darbo biržose pirmiausia buvo vykdomi bandomieji projektai, o vėliau, vadovaujantis jų rezultatais, naujovės įgyvendintos visoje sistemoje.

Apžvalgoje kaip vienas svarbiausių veiksmų minimas 2017 m. sausį trijose teritorinėse darbo biržose pradėtas pilotinis administracijos struktūros modelis, kurio metu buvo sumažintas administravimo funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius ir padidintas tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų skaičius. Bandomojo projekto rezultatai parodė, kad šį modelį įgyvendinusiose teritorinėse darbo biržose sustiprėjo konstruktyvus bendradarbiavimas, gerokai paprasčiau tapo planuoti užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą, atlikti darbo rinkos stebėseną. Nuo 2017 m. rugsėjo šalies teritorinės darbo biržos pradėjo dirbti pagal naująją administracijos struktūrą.

Lietuvos darbo biržai kartu su dešimt teritorinių darbo biržų tapus vienu juridiniu vienetu, optimizuoti įstaigos valdymo procesai. 54 proc. sumažintas vadovaujančių pareigybių skaičius (124 etatai), 13 proc. padidintas tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų skaičius (78 etatai), 10 proc. sumažintas visų darbuotojų skaičius (143 etatai), sudarytos sąlygos atlikti bendrąsias funkcijas dirbant regionuose.

Su Europos Komisijos parengta apžvalga galite susipažinti: 2019 Lithuanian Success Story: organisation development at the Lithuanian Employment Services.