You are currently viewing #EURES25

#EURES25

Atnaujinta 2019-12-17

EURES nacionalinio koordinavimo skyrius gruodžio 13 d. Kauno klientų aptarnavimo departamente organizavo konferenciją „EURES tinklui – 25. Jūsų socialinės garantijos ir galimybės“. EURES 25-mečiui skirti renginiai vyko 32 Europos šalyse.

Renginyje dalyvavo ir patirtimi dalijosi SODROS, KOPŽI (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras), Europe Direct informacijos centro atstovai, EURES specialistai, buvę EURES nariai, kurie padėjo EURES tinklui Lietuvoje kurtis ir užmegzti ryšius su kitų valstybių narių EURES tinklais.

Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, 2004 m. EURES pradėjo veiklą Lietuvoje. Buvo įkurta EURES koordinatoriaus tarnyba (dabar – EURES nacionalinio koordinavimo skyrius) ir aštuoni EURES biurai. Nuo 2018 m. spalio 1 d. EURES vyr. specialistai dirba penkiuose klientų aptarnavimo departamentuose.

2004–2019 m. į EURES biurus kreipėsi daugiau kaip 500 tūkst. asmenų, organizuota daugiau kaip 1000 informacinių renginių.

EURES Lietuva tinklas siekia užtikrinti, kad žmonės, išvykę dirbti į kitas šalis, nebūtų diskriminuojami, turėtų lygias teises dirbti, o nusprendę grįžti, turėtų galimybes pritaikyti įgytą patirtį šalies darbo rinkoje.  Taip pat Europos piliečiai turėtų vienodas galimybes, nepaisant kalbos barjerų, kultūrinių skirtumų, biurokratinių sunkumų, darbo teisės aktų įvairovės ar nepakankamo mokslo diplomų pripažinimo Europoje.

Lietuvoje EURES atlieka svarbų vaidmenį šalies darbo rinkoje, prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, užtikrindama visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais. Taip pat veikia kaip kompetentinga įstaiga ir susižinojimo tarnyba, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu.

1994 m. įkurtas EURES yra Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – padėti užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą. Ilgainiui EURES tinklas išsiplėtė ir dabar jo veikloje dalyvauja 32 šalys (28 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija), o tinklo veiklą vykdo daugiau kaip 1 000 EURES darbuotojų visoje Europoje.