You are currently viewing Elektroninis leidinys „Darbo rinka skaičiais 2019“

Elektroninis leidinys „Darbo rinka skaičiais 2019“

Atnaujinta 2020-03-24

Darbo rinkos žinovams ir ja besidomintiems Užimtumo tarnyba pristato elektroninį leidinį „Darbo rinka skaičiais 2019“, kuriame pateikti pagrindiniai statistiniai duomenys  apie šalies klientų aptarnavimo skyriuose registruotus darbo ieškančius žmones, laisvas darbo vietas, suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 Leidinyje skelbiami duomenys apie darbo rodiklius  2014-2019 m., darbo rinkos dinamiką 2019 m., nedirbančių gyventojų skaičius pagal apskritis ir savivaldybes, darbinę veiklą, išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją bei amžių. Statistiniai duomenys pateikiami apie darbo neturinčių asmenų struktūros pokyčius.

Darbo rinkos dinamikoje atsispindi kiekvieno mėnesio registruotų klientų srautai, laisvų darbo vietų, įdarbinimo, aktyvios darbo rinkos politikos  priemonėse dalyvaujančių asmenų rodikliai. Išsamiai apibendrinta bedarbio statusą turinčių asmenų situacija pagal regionus, teritorijas, pateikti jų vidutinis metinis ir įregistruotų per metus bei metų pabaigoje rodikliai.

Leidinyje taip pat parodyti darbo ieškantys mieste ir kaime, jauni ir vyresni asmenys pagal regionus ir teritorijas. Nedirbančių gyventojų struktūroje pagal amžių (proc. nuo visų registruotų) galima išsiaiškinti, kokio amžiaus ir išsilavinimo asmenų grupės labiausiai yra pažeidžiamos darbo rinkoje. Darbo ieškančių žmonių darbinė veikla atskleidžia, kokiose teritorijose ir ūkio sektoriuose darbo pasiūla yra mažiau stabili ir labiausiai migruojanti.

Šiame leidinyje taip pat  pateikti užimtumo, bedarbio portreto, ilgai nedirbančių asmenų rodikliai. Įgyvendintų užimtumo priemonių analizėje išskirtas suaugusių asmenų profesinis mokymas ir kompetencijų įsigijimas kaip prioritetinė integracijos į darbo rinką veikla.

Besidomintys laisvomis darbo vietomis šalyje galės sužinoti jų struktūrą pagal veiklos rūšis. Skelbiamas gyventojų užimtumo programų finansavimas. Statistinė informacija leis palyginti situaciją tarp šalies savivaldybių ir  įvertinti pastarųjų metų pokyčius.

Leidinys „Darbo rinka skaičiais“