You are currently viewing Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą  gali kreiptis ir dirbantys su nuomos verslo liudijimais

Dėl išmokos į Užimtumo tarnybą gali kreiptis ir dirbantys su nuomos verslo liudijimais

Atnaujinta 2020-05-12

Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu savarankiškai dirbantiems asmenims valstybė teikia paramą –  fiksuoto dydžio išmoką, kuri siekia 257 eurus už mėnesį.

Nuo gegužės 8 dienos įsigaliojus Užimtumo įstatymo pataisoms, fiksuotą išmoką už mėnesį gaus dar platesnis ratas savarankiškai dirbančių asmenų – ir turintys darbo sutartis, ir dirbantys su  nuomos verslo liudijimais.

Nuo šiol savarankiškai dirbantys asmenys, dirbantys su nuomos verslo liudijimais, turės teisę gauti  savarankiškai dirbančio asmens išmoką, jei jie atitiks visas sąlygas:

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Užimtumo tarnyba akcentuoja, jeigu minėti savarankiškai dirbantys asmenys kreipėsi dėl išmokos ir jos negavo,   jiems nieko nereikia daryti – Užimtumo tarnyba persvarstys prašymus pagal naujas įstatymo pataisas. 

Jeigu neteikėte prašymo išmokai gauti, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą, kad skirtų išmoką, registruodamiesi Užimtumo tarnyboje www.uzt.lt Daugiau informacijos apie registraciją ir prašymo užpildymą rasite čia: https://uzt.lt/savarankiskai-dirbantiems-asmenims-kaip-gauti-subsidija-karantino-laikotarpiu/

Gegužės 8 dieną priėmus  Užimtumo įstatymo pataisas,  fiksuotą išmoką už mėnesį galės gauti savarankiškai dirbantys asmenys, turintys ir darbo sutartis, jeigu jų uždarbis pagal darbo sutartį neviršija 607 eurų „ant popieriaus“. Anksčiau šie savarankiškai dirbantys asmenys negalėjo gauti išmokos, todėl Užimtumo tarnyba šiuos asmenis informuodavo apie sprendimą neskirti išmokos už mėnesį.

Vykdau savarankišką veiklą ir turiu darbo sutartį. Kreipiausi dėl išmokos už kovo mėnesį, bet gavau neigiamą atsakymą? Ar dabar galiu gauti išmoką?

Išmoką gali gauti ir tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie turi darbo sutartį, bet tik tokiu atveju, jeigu priskaičiuotas darbo užmokestis pagal šią sutartį neviršija minimalios mėnesio algos arba 607 eurų „ant popieriaus“. Ši nuostata įsigaliojo nuo gegužės 8 dienos, bet išmoka jums priklausys ir už pusę kovo mėnesio, kai paskelbtas karantinas, ir už balandžio mėnesį bei visus būsimus karantino mėnesius.

Jeigu anksčiau jau kreipėtės į Užimtumo tarnybą, bet gavote neigiamą atsakymą, nes turėjote darbo sutartį, teikti naujo prašymo jums nebereikia. Užimtumo tarnyba iš naujo persvarstys jūsų prašymą, o „Sodra“ perves lėšas ir už pusę kovo mėnesio, ir už balandį.

Jeigu nesikreipėte į Užimtumo tarnybą, nes turėjote darbo sutartį ir žinojote tuometines įstatymo nuostatas, turėtumėte pateikti prašymą www.uzt.lt.

Paskelbus karantiną, savarankiškai dirbantiems asmenims už pusę kovo mėnesio „Sodra“ pagal Užimtumo tarnybos teikimą  iš viso išmokėjo 8,2 mln. eurų.

Primename, kad teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys: individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis; šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme; asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos; verslo liudijimus turintys asmenys.