You are currently viewing Daugiau savarankiškai dirbančių asmenų gali gauti 257 Eur išmoką

Daugiau savarankiškai dirbančių asmenų gali gauti 257 Eur išmoką

Atnaujinta 2020-05-18

Į Užimtumo tarnybą dėl 257 Eur išmokos jau gali kreiptis savarankiškai dirbantys asmenys, turintys verslo liudijimus patalpų nuomai, taip pat ir dirbantieji pagal darbo sutartį, tačiau gaunantys ne didesnę nei minimaliąją mėnesinę algą. Tai aktualu ir savarankiškai dirbantiems asmenims, auginantiems vaikus – išmoką galės gauti vaiko priežiūros atostogose esantys tėvai.

2020 m. gegužės 8 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimui, 257 Eur išmoka bus skiriama savarankiškai dirbantiems asmenims, atitinkantiems šias sąlygas:

1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;

3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo jau buvo kreipęsis į Užimtumo tarnybą dėl išmokos, bet jos negavo, nes turėjo darbo sutartį ar dirbo pagal verslo liudijimą patalpų nuomai, pasikeitus teisės aktams jam nieko nereikia  daryti – atmesti prašymai bus peržiūrimi iš naujo.

Jei dar nesikreipė – kreiptis reikėtų bendra tvarka.