You are currently viewing Darbo netekusiems mokytojams – Užimtumo tarnybos pagalba

Darbo netekusiems mokytojams – Užimtumo tarnybos pagalba

Atnaujinta 2021-05-18

Lietuvos mokyklų tinklo optimizaciją neretai lydi pranešimai apie planuojamus grupės darbuotojų atleidimus. Ne išimtis – ir Varėnos rajono Panočių pagrindinė mokykla. Užimtumo tarnyba informuota apie jos likvidavimą ir ketinamus atleisti visus šios įstaigos darbuotojus. Jų – 26.

Tačiau šie žmonės nebus palikti likimo valiai. Tuo pasirūpino Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento specialistai.

„Parengėme prevencinių priemonių programą, skirtą šio atleidimo pasekmėms švelninti. Numatytos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos bei asmenų įtraukimas į aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Tai – įdarbinimas subsidijuojant, profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas“, – pasakojo departamento direktorius Tautvydas Bielozarevičius.

Pirmasis susitikimas su mokyklos atstovais įvyko gegužės pradžioje. Aptartos prevencinės priemonės. „Išsiaiškinę situaciją jau dabar galime imtis veiksmų – informuoti visų Varėnos rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovus apie darbuotojų pasiūlą. Taip pat – bendradarbiauti su Užimtumo tarnybos Šalčininkų, Druskininkų ir Alytaus skyrių paslaugų darbdaviams konsultantais dėl informacijos apie darbo jėgos paklausą sklaidos“, – pridūrė T. Bielozarevičius.

Varėnoje įsidarbinti yra sudėtingiau nei aplinkinių rajonų mokyklose, todėl norintiems pradėti dirbti nuo gyvenamosios vietos nutolusioje įstaigoje bus sudarytos galimybės gauti paramą judumui. Apie tai ir dar daugiau bus paaiškinta konsultacijų su numatomais atleisti asmenimis metu.

Nutraukti darbo sutartis su Panočių pagrindinės mokyklos personalu planuojama 2021 metų rugpjūčio 1–19 d. Darbo neteks 12 mokytojų, mokyklos direktorius, priešmokyklinio ugdymo auklėtojas, bibliotekininkas, socialinis pedagogas, raštvedys, ūkvedys, nekvalifikuotas darbininkas, vairuotojai ir valytojai. Tiesa, dalis šios pagrindinės ugdymo įstaigos pedagogų dirba kitose mokyklose – Matuizų, Merkinės ir Eišiškių.

Atleidžiamų darbuotojų amžiaus vidurkis – 50 metų. Tarp jų – 8 vyrai ir 18 moterų. Beveik visi gyvena Varėnos rajone, vienas – Druskininkuose.

Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas nedarbas Varėnos rajone 2021 metų gegužės 1 dieną siekė 15,7 proc. (balandžio 1-ąją – 16,3  proc.). Šiuo metu darbo pasiūlymų pedagogams rajone nėra registruota, tačiau tarp darbo ieškančių asmenų yra 10 mokytojų. Tai – technologijų ir dailės (2), pradinių klasių (2), matematikos (2), anglų kalbos (1), lietuvių kalbos (1), kūno kultūros (1) bei geografijos (1) sričių specialistai.

Pranešimas apie grupės darbuotojų atleidimą Panočių pagrindinėje mokykloje nebuvo vienintelis Varėnos rajone 2021 metais. Tokią informaciją apie 2 atleidžiamus darbuotojus taip pat pateikė AB „Lietuvos paštas“, kuris vėliau informavo šiems asmenims pasiūlęs kitas laisvas pareigas įmonėje.