You are currently viewing Darbdavių dėmesiui dėl užsieniečių įdarbinimo!

Darbdavių dėmesiui dėl užsieniečių įdarbinimo!

Atnaujinta 2020-03-16

Paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso grėsmės, kovo 16–30 d. Užimtumo tarnyba, siekdama apsaugoti klientus ir darbuotojus nuo galimų rizikų, laikinai keičia klientų aptarnavimo tvarką.

Nuo kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė  priėmė sprendimą uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus specialius atvejus, kai vykdomas krovinių vežimas, kai asmenys turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai asmenys turi imunitetų ir privilegijų pagal Vienos konvencijas (diplomatams). Išimtis taikoma NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui, jų šeimos nariams.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu laikinai neteikiama paslauga darbdaviams dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo ir dėl naujų sprendimų dėl užsienio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo.

Darbdaviai, norintys tęsti darbo santykius su užsieniečiais, gali teikti prašymus dėl sprendimo užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo užsieniečiams, kurie šiuo metu dirba ir gyvena Lietuvos Respublikoje. Dokumentai dėl sprendimų įdarbinti užsieniečius priimami tik nuotoliniu būdu. 

Nauji prašymai dėl leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo arba dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo laikinai nebus priimami.