You are currently viewing Azerbaidžano delegacija Lietuvoje domisi Užimtumo tarnybos veiklos organizavimu

Azerbaidžano delegacija Lietuvoje domisi Užimtumo tarnybos veiklos organizavimu

Atnaujinta 2019-05-30

Užimtumo tarnyboje lankosi Azerbaidžano darbo rinkos ekspertų delegacija, atvykusi darbo vizitu pagal ES finansuojamą projektą „Support to the Ministry of Labour and Social Protection of the Population in Modernising Public Employment Services in the Republic of Azerbaijan“. Įgyvendintus sisteminius pokyčius, veiklos vertinimo rodiklius ir darbo rinkos situacijos ypatumus pristatė Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 metų spalio pradžioje ir yra skirtas perduoti patirtį modernizuojant Azerbaidžano užimtumo tarnybą ir teikiamas paslaugas. Jau antrus metus Lietuvos, Švedijos ir Austrijos ekspertai analizuoja ir siūlo efektyviausius būdus didinti Azerbaidžano užimtumo tarnybos veiksmingumą, taikant šiuolaikiškas ir skaidrias darbo rinkos priemones darbdaviams bei darbo ieškantiems žmonėms.

Azerbaidžano atstovų delegacija dalyvauja Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento organizuojamuose seminaruose, kuriuose daugiausiai dėmesio skiriama aptarti Lietuvos patirtį organizuojant paslaugas neįgaliems asmenims, atvejo vadybos principo taikymą aptarnaujant neįgaliuosius, profesinės reabilitacijos ir socialinių įmonių iniciatyvas.