You are currently viewing Atrinktos nevyriausybinės organizacijos, prisidėsiančios įgyvendinant užimtumo skatinimo projektą ir teiksiančios paslaugas ilgą laiką nedirbantiems asmenims

Atrinktos nevyriausybinės organizacijos, prisidėsiančios įgyvendinant užimtumo skatinimo projektą ir teiksiančios paslaugas ilgą laiką nedirbantiems asmenims

Atnaujinta 2019-08-14

Liepą Užimtumo tarnybos vykdytos nevyriausybinių organizacijų, galinčių tapti „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ partneriais, atranką. Įvertinus nevyriausybinių organizacijų paraiškas pagal administracinės atitikties, naudos ir kokybės reikalavimus, atrinktos 7 nevyriausybinės organizacijos, dalyvausiančios įgyvendinant projektą.

Atranką laimėjusios nevyriausybinės organizacijos:

  1. VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija
  2. Lietuvos samariečių bendrija Vilniaus skyrius
  3. Koordinacinis centras „Gilė“
  4. VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras
  5. Asociacija Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
  6. VšĮ Socialinių inovacijų centras
  7. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Įgyvendinant projekto veiklas, numatoma asmenims teikti lydimąją pagalbą padedant jiems gauti socialines, sveikatos, švietimo ar su įdarbinimu susijusias paslaugas, įskaitant ir palaikymą darbo vietoje, pagalbą ieškant būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas. Projekto dalyviams taip pat bus teikiamos socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir kitos paslaugos, padedančios integruotis į darbo rinką.

Projektu siekiama palengvinti ilgą laiką nedirbančių žmonių perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat svarbu užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.