You are currently viewing Atnaujintas bendradarbiavimas su Kelmės savivalda

Atnaujintas bendradarbiavimas su Kelmės savivalda

Atnaujinta 2021-12-01

Jei prieš du metus pavyko  –  verta pabandyti ir dabar. Lapkričio 30 d. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (KAD) direktorius Raimondas Šukys, jo patarėja Daiva Čiegienė, Kelmės skyriaus vedėjas Židrūnas Šapalas susitiko su savivaldybės atstovais  –  meru Ildefonsu Petkevičiumi bei jo pavaduotoju Egidijumi Ūksu aptarti tolimesnio bendradarbiavimo.

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius pristatė Kelmės rajono savivaldybės situaciją darbo rinkoje, bedarbių struktūros pokyčius. „Šių metų lapkričio 1 d. Kelmės rajono savivaldybėje nedarbo lygis siekė 13,3 proc. Tai  – 2,4 proc. daugiau nei visoje šalyje“,  –  pabrėžė R.Šukys.

Kelmės meras I.Petkevičius pritarė, kad tik bendromis savivaldos ir Užimtumo tarnybos pastangomis galima mažinti nedarbą bei didinti rajono gyventojų užimtumą.

Šiaulių KAD direktoriaus patarėja Daiva Čiegienė priminė sėkmingą 2019 metais vykusį Užimtumo tarnybos ir Kelmės rajono bendradarbiavimą. „Organizuojami darbo rinkos renginiai įtakojo nedarbo lygio mažėjimą, patenkino darbdavių darbuotojų poreikį bei palengvino darbo ieškančių asmenų įsidarbinimą“,  –  prisiminė ji. 2019 m. vykusio bendradarbiavimo tarp Užimtumo tarnybos ir vietos savivaldos metu per metus nedarbo lygis sumažėjo 3,7 proc.

Kelmės rajono meras ir jo pavaduotojas E.Ūksas pritarė, kad būtina stiprinti Užimtumo tarnybos ir savivaldybės administracijos bendradarbiavimą bei 2022 metais organizuoti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių susitikimus seniūnijose. Prie jų prisijungtų ir seniūnijų seniūnai, socialiniai darbuotojai, kiti socialiniai partneriai. 

Susitikimo metu buvo pasirašytas Užimtumo tarnybos Šiaulių KAD, Kelmės skyriaus ir Kelmės rajono savivaldybės bendradarbiavimo stiprinimo veiksmų planas, kuriame numatytas darbo ieškančių asmenų aktyvinimas ir integracija į darbo rinką, bendradarbiavimo su darbdaviais ir socialiniais partneriais plėtojimas.