Norite pateikti Užimtumo tarnybai mokymo programas?

Jūsų pirmas žingsnis – įmonės paskyros Užimtumo tarnybos interneto svetainėje susikūrimas, įmonės atstovo paskyrimas.

Paskyros sukūrimo ir atstovo paskyrimo instrukcija

Spausti čia

Įmonės atstovas gali būti paskirtas pateikus elektroninį prašymą per paskyrą arba skenuotą prašymą el. paštu programos@uzt.lt

                             Prašymo šabloną galite parsisiųsti spausdami čia

Užimtumo tarnyba į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą įtraukia šias mokymo programas:

 • Formaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos pameistrystei

Mokymo programos gali būti teikiamos:

 • Mokykline forma
 • Pameistrystės forma
 • Kompetencijų pripažinimui organizuoti

Mokymo paslaugų finansavimas

Mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 5 MMA dydžio kvalifikacijai įgyti 
 • 2,5 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau)
 • 1,2 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė iki 50 val. trukmės)

Kai lėšos skiriamos asmens kvalifikacijai ar kompetencijai, įtrauktai į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą (rasite čia), įgyti mokymo paslaugoms apmokėti Užimtumo tarnybos skiriama lėšų suma negali viršyti:

 • 9 MMA kvalifikacijai įgyti 
 • 5 MMA dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

Mokymo programų pateikimo tvarkos aprašo nuostatos  čia

Mokymo programų pateikimo Užimtumo tarnybai žingsniai:

Nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje per 30 darbo dienų nuo teisingų dokumentų pateikimo dienos.

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo paslaugą gali teikti licencijuotas formaliojo mokymo teikėjas. Užimtumo tarnybai teikiama pažyma, nurodant kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą (pažymos formą galite atsisiųsti čia).

Paramos mokymuisi priemones reglamentuoja:

Profesiniam mokymui mokykline ir pameistrystės forma dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Kontaktinis asmuo dokumentų pateikimo klausimais –
Klientų aptarnavimo telefonu skyriaus konsultantas Audrius Talandis,
tel. 1883, el. p. Audrius.Talandis@uzt.lt