Nuotolinis mokymas

  • Profesinio mokymo teikėjas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarpiu ketinantis profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip iki nuotolinio profesinio mokymo vykdymo pradžios raštu apie tai informuoja Užimtumo tarnybą, pagrįsdamas, kad profesinio mokymo vykdymas nuotoliniu būdu yra įmanomas, atsižvelgiant į mokymo programos specifiką, ir pateikdamas išsamią detalizaciją kaip profesinis mokymas nuotoliniu būdu bus vykdomas (rašte taip pat nurodo laikotarpį, kokiai (-ioms) mokymo programai (-oms) ir mokiniams ketina vykdyti nuotolinį mokymą, nurodo nuotolinio mokymo priemones, kuriomis naudodamiesi organizuos mokymo procesą).

  • Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti, kai profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, profesinio mokymo teikėjas papildomai be įprastų dokumentų pateikia šiuos nuotolinio profesinio mokymo vykdymą pagrindžiančius dokumentus: 

1) nuotolinio profesinio mokymo vykdymo ataskaitą (parsisiųsti priedą).;

2) mokymo tvarkaraštį, kuriame būtų nurodytas nuotolinio profesinio mokymo laikotarpis, nuotolinio profesinio mokymo būdas ir priemonės (naudojamos elektroninės vaizdo ir/ar garso konferencijų programos/platformos), mokymo dalykų laikas ir trukmė.


Profesinio mokymo stabdymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino 

  • Profesinio mokymo teikėjas apie mokymo sustabdymą informuoja Užimtumo tarnybą (konkrečius teritorinius padalinius) raštu, per 3  darbo dienas nuo  stabdymo  datos, nurodydamas laikotarpį, mokymo programą ir mokinius, kuriems stabdomas mokymas bei pridėdamas įstaigos vadovo įsakymą stabdyti mokymą.
  • Jei rašte konkrečios stabdymo  pabaigos ar aplinkybės nenurodote, apie mokymo stabdymo atšaukimą, prieš atnaujinat mokymą informuoti raštu Užimtumo tarnybą.
  • Kai dėl profesinio mokymo teikėjo  Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, asmeniui mokama 0,39 MMA (250,38 Eur) dydžio stipendija