PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Nuotolinis mokymas

  • Profesinio mokymo teikėjas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu ketinantis profesinį mokymą vykdyti nuotoliniu būdu, ne vėliau kaip iki nuotolinio profesinio mokymo vykdymo pradžios raštu apie tai informuoja Užimtumo tarnybą, pagrįsdamas, kad profesinio mokymo vykdymas nuotoliniu būdu yra įmanomas, atsižvelgiant į mokymo programos specifiką, ir pateikdamas išsamią detalizaciją kaip profesinis mokymas nuotoliniu būdu bus vykdomas (rašte taip pat nurodo laikotarpį, kokiai (-ioms) mokymo programai (-oms) ir mokiniams ketina vykdyti nuotolinį mokymą, nurodo nuotolinio mokymo priemones, kuriomis naudodamiesi organizuos mokymo procesą).

  • Atlygiui už profesinio mokymo paslaugas gauti, kai profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, profesinio mokymo teikėjas papildomai be įprastų dokumentų pateikia šiuos nuotolinio profesinio mokymo vykdymą pagrindžiančius dokumentus: 

1) nuotolinio profesinio mokymo vykdymo ataskaitą (parsisiųsti priedą).;

2) praėjusio mėnesio mokymo tvarkaraštį, kuriame būtų nurodytas nuotolinio profesinio mokymo laikotarpis, nuotolinio profesinio mokymo būdas ir priemonės (naudojamos elektroninės vaizdo ir/ar garso konferencijų programos/platformos), mokymo dalykų laikas ir trukmė.


Profesinio mokymo stabdymas

  • Profesinio mokymo teikėjas apie mokymo sustabdymą informuoja Užimtumo tarnybą (konkrečius teritorinius padalinius) raštu, nurodydamas laikotarpį, mokymo programą ir mokinius, kuriems stabdomas mokymas bei pridėdamas įstaigos vadovo įsakymą stabdyti mokymą.
  • Kai dėl profesinio mokymo teikėjo vietos savivaldybėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino sustabdoma bedarbio profesinio mokymo teikėjo veikla, asmeniui mokama 0,39 MMA (236,73 Eur) dydžio stipendija
  • Kai profesinio mokymo teikėjas sustabdo mokymosi procesą mokiniams, profesinio mokymo teikėjo veiklos teritorijoje nesant paskelbto lokalaus karantino, sustabdyto mokymo metu stipendija mokiniams nėra mokama
Close Menu