PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Mokymo programų pateikimo tvarką reglamentuoja Profesinio mokymo teikėjų įtraukimo į Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimo tvarkos aprašas. Teisės aktą rasite oficialiame Teisės aktų registre- čia

Tvarkos aprašas nustato:

 • profesinio mokymo teikėjų įtraukimo į Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašą  ir išbraukimo iš jo tvarką;
 • reikalavimus neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms, šiuose reikalavimuose nurodytus neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimo kriterijus;
 • neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų bei formaliojo profesinio mokymo programų įtraukimo į Sąrašą tvarką;
 • neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir formaliojo profesinio mokymo programų skelbimo Užimtumo tarnybos  interneto svetainėje, skelbimo sustabdymo ir Mokymo programų išbraukimo iš Sąrašo tvarką.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti neformaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas mokykline ir/ar pameistrystės forma:

 1. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (nuoroda į registrą čia).
 2. Parengti nustatytus reikalavimus atitinkantį mokymo programos aprašymą pagal patvirtintą pavyzdinę formą (norėdami parsisiųsti programos aprašymo formą, spauskite čia). 
 3. Užregistruoti parengtą programą Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ir registro suteiktą kodą nurodyti programos aprašyme (nuoroda į registrą čia).
 4. Suderinti programą su viena iš akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų (Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas).
 5. Užpildyti pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (norėdami parsisiųsti pažymos formą, spauskite čia).
 6. Pagal nustatytus reikalavimus užpildytas dokumentų formas (Pažymą ir Mokymo programos aprašymą), skenuotas atskiromis PDF formato bylomis atsiųsti Užimtumo tarnybai el. p. adresu programos@uzt.lt.
 7. Mokymo programos informaciją reikia suvesti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje adresu: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosios.aspx

Pateiktų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimas atliekamas ir  nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje per 30 darbo dienų nuo teisingų dokumentų pateikimo dienos.

KITA AKTUALI INFORMACIJA: 

PROGRAMOS TRUKMĖ:

 1. negali viršyti 320 akademinių valandų (8 savaičių);
 2. nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8, o savaitėmis-gautą skaičių dalinant iš 5. Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais;
 3. mokymas pagal  programą vykdomas po 8 mokymo valandas per dieną, 5 darbo dienas per savaitę
 4. visos mokymo programą sudarančios mokymo valandos privalo būti kontaktinės (laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais);
 5. mokymas užimtiems asmenims gali būti organizuojamas bet kuriomis savaitės dienomis, mokymo valandų skaičių per dieną nustatant individualiai.

MOKYMO PASLAUGŲ KAINA:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos mokymo paslaugų kaina gali būti didinama ne dažniau kaip kas 12 mėnesių.

KITA SVARBI INFORMACIJA:

Mokymo programos, kurias baigus įgyjamos kompetencijos nėra kvalifikacijos  sudėtinė dalis, gali būti finansuojamos, kai pateikiamas konkretaus darbdavio pageidavimas parengti darbuotojus pagal teikiamą neformalią suaugusiųjų švietimo programą.

Mokymo programos pavadinimas ir trukmė negali būti keičiama.

Profesinio mokymo sutartyje mokymo teikėjas įsipareigoja ne mažiau 20 proc. mokymo programos praktinio mokymo organizuoti darbo vietoje, atitinkančioje mokymo programos reikalavimus.


    FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAMS

Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją. Informaciją apie licencijų išdavimą galite rasti čia.

Užimtumo tarnybai teikiamos ne ilgesnės kaip 32 savaičių trukmės formaliojo mokymo programos.

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti formaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas mokykline ir/ar pameistrystės forma:

 1. Pagal nustatytus reikalavimus užpildytą pažymos formą, skenuotą  PDF formato byla, atsiųsti Užimtumo tarnybai el. p. adresu programos@uzt.lt( norėdami parsisiųsti pažymos formą, spauskite čia)
 2. Mokymo programos informaciją reikia suvesti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje adresu: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosios.aspx

Profesinio mokymo sutartyje mokymo teikėjas įsipareigoja ne mažiau 20 proc. mokymo programos praktinio mokymo organizuoti darbo vietoje, atitinkančioje mokymo programos reikalavimus.


Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

 Formalaus mokymo teikėjas teikia pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir pažymoje nurodo kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą.

__________________________________________________

Paramą mokymuisi reglamentuoja:

Profesiniam mokymui mokykline ir pameistrystės forma dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Daugiau informacijos: kontaktinis asmuo dėl dokumentų pateikimo –
Klientų aptarnavimo telefonu skyriaus konsultantas Audrius Talandis
tel. 1883, el. p. Audrius.Talandis@uzt.lt 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu