PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl  leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje turi registruoti laisvą darbo vietą.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.

DĖMESIO!

Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti išduodamas, jeigu:

 • Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą;
 • užsieniečio pagrindinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
 • užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį, kuri gali būti sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu;
 • užsienietis Lietuvos Respublikoje turi tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai;
 • sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Sezoninių darbų sąrašą .

SVARBU ŽINOTI:

Užsienietis, kuriam, buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

 • ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui – turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas;
 • ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui – turi gauti daugkartinę nacionalinę vizą.

Leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį.

Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimas iki 6 mėnesių gali sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra trukmė negali viršyti nustatyto 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Darbdavys, ketinantis įdarbinti sezoninį darbuotoją dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus: spauskite čia

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

LEIDIMO DIRBTI SEZONINĮ DARBĄ PRATĘSIMAS 

SVARBU ŽINOTI:

Užsienietis gali pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu vieną kartą, jei neviršytas 6 mėnesių leidimo dirbti galiojimas.

Norint pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą, darbdavys likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriam pateikė Prašymą išduoti leidimą dirbti, šiuos dokumentus: spauskite čia

DĖMESIO:

Užsieniečiui vieną kartą galima pakeisti darbdavį, jeigu nėra viršytas 6 mėnesių leidimo dirbti galiojimo terminas. Leidimas dirbti išduodamas likusiam laikotarpiui tvarkos Apraše nustatyta tvarka.

 Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnybos administracijos padalinys informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

DĖMESIO!

Už leidimo dirbti sezoninį darbą išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui dienos. 

Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

Už leidimo dirbti išdavimą iki 6 mėnesių metų – 34 EUR;

Už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR;

Už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 •        AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
 •        per  UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt.;
 •        SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 •        UAB „Mažeikių butų ūkis“;
 •        UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 •        UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;
 •        UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose.

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 •        gavėjo pavadinimą;
 •        surenkamosios sąskaitos numerį;
 •        mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 •        mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 •        įmokos kodą;
 •        sumą;
 •        mokėjimo paskirtį už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

LEIDIMĄ DIRBTI DARBDAVYS ARBA UŽSIENIETIS ATSIIMA UŽIMTUMO TARNYBOS ADMINISTRACIJOS PADALINYJE, KURIAME PATEIKĖ PRAŠYMĄ.

DARBDAVYS PRIVALO PRANEŠTI:

Darbdavys turi per 3 darbo dienas nuo terminuotos darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti,  apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą.

Užsienietis, turintis leidimą dirbti, arba darbdavys ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas privalo pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti, apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą, nurodydamas jos adresą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotos atitinkamos sutarties ar kito dokumento registracijos numerį bei datą.

DĖMESIO!

Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdavys turi pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU), kai:

 • įdarbina užsienietį pagal darbo sutartį, kuris nėra Europos Sąjungos (ES) pilietis (trečiųjų šalių pilietį);
 • komandiruojamas užsienietis (iš užsienio valstybės darbdavio) laikinai dirbti Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės pilietis yra (įskaitant ES šalių piliečius).

 LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros” elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2019 m. gruodžio 15 d. darbdaviai taip pat privalo pateikti informaciją apie Lietuvoje pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d.

Konsultacijas dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo teikia:

 • Užimtumo tarnyba apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra” informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Daugiau informacijos apie LDU formos pildymą rasite paspaudę čia.

Close Menu
 1. Vienmečių augalų auginimas (01.1*).
 2. Daugiamečių augalų auginimas (01.2).
 3. Kitų daugiamečių augalų auginimas (01.29).
 4. Augalų dauginimas (01.3).
 5. Gyvulininkystė (01.4).
 6. Pieninių galvijų auginimas (01.41).
 7. Mišrusis žemės ūkis (01.5).
 8. Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla (01.6).
 9. Ūkio gyvulių šėrimas ir priežiūra (01.62).
 10.  Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla (02.10).
 11. Medienos ruoša (02.2).
 12. Laukinių nemedieninių produktų rinkimas (02.30).
 13. Durpių gavyba (08.92).
 14. Maisto produktų gamyba (10).
 15. Kelių ir automagistralių tiesimas (42.11).
 16. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (I).
 17. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11).
 18. Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas (59.12).
 1. prašymas dėl Leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. 3.terminuotos darbo sutarties, kurioje nurodoma darbo vieta ir sezoninio darbo veiklos rūšis, įdarbinimo trukmė, darbo užmokesčio dydis, darbo valandos per savaitę, mokamų atostogų trukmė, numatoma darbo pradžia, kitos sąlygos, kopija;
 1. užsieniečio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, jei ją būtina turėti;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, jeigu šių duomenų nėra galimybės gauti iš Nekilnojamojo turto registro.
 3. darbdavio pažyma apie darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui (UTPĮ 62 straipsnio 3 dalis);
 4. mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą;
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).
 1. prašymas pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą;
 2. pažyma apie darbo užmokesčio dydį;
 3. pakeistos terminuotos darbo sutarties kopija.