Prašymo remiamai darbo vietai pateikimas ir pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu

Sutarties ir papildomų dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu

Kompiuterio paruošimas stacionariam el. pasirašymui naudojantis Mozilla Firefox naršykle

Kompiuterio paruošimas stacionariam el. pasirašymui naudojantis Google Chrome naršykle