*alt_site_homepage_image*

Priemonių organizavimo skyrius

Priemonių organizavimo 1-asis skyrius

Rolandas Juška
Skyriaus vedėjas
Rasa Gataveckienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laura Eigminaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Elvyra Sinkevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Diana Viršilienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ramunė Žukauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Nerijus Odinas
Užimtumo rėmimo konsultantas
Dalia Bulbenkienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Diana Capkovaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Nijolė Turkienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ana Mickelevič
Užimtumo rėmimo konsultantė
Marina Kozlovska
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Bučienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Irina Pavlovienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daiva Lenartavičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Zita Vasiliauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolita Matulianecienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Natalija Chmelevska
Užimtumo rėmimo konsultantė
Kristina Doškienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Danguolė Matusevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Diana Plotnikovienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Barkovska
Užimtumo rėmimo konsultantė
Lina Janulytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rasa Kiminienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rūta Sadaunykienė
Informavimo specialistė
Meilutė Jankaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rasma Pavlovienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ramunė Maželytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Birutė Sabaliauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Giedrė Puronienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Euridita Kardašienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daina Baronienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Tatjana Krukauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ilona Paliulė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Giedrė Zailskaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ingrida Kumštienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rita Sinkevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Larisa Zimariovienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vida Vilimienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Irena Moroz
Užimtumo rėmimo konsultantė
Akvilė Valavičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vaida Gečytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jovita Verbelienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Diana Staišiūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Nijolė Mincevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jadvyga Aliukonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ala Burmistrova
Užimtumo rėmimo konsultantė
Tamara Visnevska
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laimutė Girnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė

Priemonių organizavimo 2-asis skyrius

Laura Kavaliūnaitė
Skyriaus vedėja
Monika Steponavičiūtė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ilona Pucėtienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Aldona Ivoškienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rasa Stonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ona Klydzienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolita Grigaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Sandra Bakšienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Aušra Blauzdžiūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Audronė Giraitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Sandra Zamblauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Povilas Junokas
Užimtumo rėmimo konsultantas
Gražina Naujokienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Renata Tabulevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolita Stankevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Stankevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Linara Abloževičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Birutė Bendžiūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Onutė Barštienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Milda Vaškevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Asta Kazlauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Greta Sargūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rūta Apolianskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Asta Mikalonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Nijolė Žukauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vilma Bukauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Giedrė Mozūrienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Eglė Lengerdė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Aušra Bakūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Elena Pranaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Šarūnė Zakarauskaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rūta Brusokienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Aušra Daukšienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laura Petraitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ramunė Vilkaitytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Gintarė Lukošienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rasa Miliūnaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Alė Dudutytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Edita Jankevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Viktorija Dubinskaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laima Vilkancienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rasa Mazaliauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jurga Kiškė
Užimtumo rėmimo konsultantė

Priemonių organizavimo 3-asis skyrius

Inesa Naujokaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Giedrė Petrikaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Loreta Mekšraitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Lina Košienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Asta Merkelienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jūratė Jakštienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Kristina Normantienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Julija Šatalina
Užimtumo rėmimo konsultantė
Eligijus Vaičiulis
Užimtumo rėmimo konsultantas
Irena Eidimtienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laimutė Knispelienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Raimonda Dobrovolskytė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Irma Jurkšienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Aušra Pakalniškienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Odeta Valienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Silvija Pociuvienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ieva Liudienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Alma Bladžiuvienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Giedrė Makarienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Dairona Strumilienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vaiva Brazauskaitė-Kocienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Dovilė Petkuvienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Violeta Slausgalvienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Audronė Liutkienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Kristina Kentraitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Viktorija Kalačiova
l.e.p. skyriaus vedėjas
Jolanta Skačkauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė

Priemonių organizavimo 4-asis skyrius

Vida Ramonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daiva Vainorienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Marytė Žurienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Airida Pileckienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Eugenija Stašienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Modesta Gapšienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Astutė Sirtautienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Antanina Čečkauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Toma Remeikaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vilma Rasickienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laima Juškienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vaida Jokubaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Dalia Smilgienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jūratė Gadliauskytė-Tarzumanova
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daina Lemežienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Birutė Mockienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daiva Noreikienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Kristina Pociūnė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rita Sakalauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Navickienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Macevičiutė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Agnė Vainilavičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Roma Čapienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rima Šeškutė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Rima Sudmonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daiva Vaičiūnaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Mikšionytė
Skyriaus vedėja
Aiva Freimonienė
Užimtumo rėmimo konsultantė

Priemonių organizavimo 5-asis skyrius

Ingrida Rukšienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laura Višniauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vidmantė Bukauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Kralikienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Svetlana Samukėnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Inga Kondrotienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jolanta Sirvydienė
Užimtumo priemonių koordinatorė
Janė Ramanauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ona Bareikienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Renaldas Strumskys
Užimtumo rėmimo konsultantas
Airida Augulienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Laima Vaitiekūnienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Robertina Traškevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ramutė Tylaitė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Vida Grikšelienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Renata Pelaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ramutė Buzinienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Ingrida Skidzevičienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Daina Sakalauskienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Lijana Kalinaitienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Jurgita Grigalionienė
Skyriaus vedėja
Renata Kuprienė
Užimtumo rėmimo konsultantė
Registracija