PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Komunikacijos skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, teikti siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigos komunikacijos gerinimo;
 • dalyvauti rengiant išorinės ir vidinės komunikacijos planus ir veiklos ataskaitas;
 • nustatyta tvarka bendrauti su visuomene ir žiniasklaida;
 • organizuoti ir/arba dalyvauti organizuojant Užimtumo tarnybos ir Jaunimo darbo centrų veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengti šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoti komunikaciją;
 • koordinuoti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo viešinimą ir informacijos sklaidą apie Jaunimo darbo centrų veiklą, organizuoti renginių ciklų viešinimą, formuoti vieningą jaunimo darbo centrų įvaizdį teikti siūlymus dėl partnerystės tinklo plėtojimo;
 • dalyvauti organizuojant Užimtumo tarnybos įgyvendinamų Europos socialinio fondo finansuojamų projektų jaunimui viešinimą;
 • atlikti Jaunimo darbo centro interneto svetainėje skelbiamo turinio stebėseną ir teikti rekomendacijas jam tobulinti;
 • administruoti ir vykdyti Užimtumo tarnybos ir Jaunimo darbo centro veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram ir kt. Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengti ir platinti vidines Jaunimo darbo centrų naujienas ir koordinuoti keitimąsi informacija tarp jų;
 • konsultuoti Jaunimo darbo centrų darbuotojus, teikti pastabas, rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą darbuotojo kompetencijai priskirtais klausimais.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos

studijų krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus

teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje;

 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra, Lietuvos Respublikos

visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančius viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti

išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

 •     sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus;
 •     turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 •     puikiai mokėti lietuvių kalbą ir turėti lietuvių kalbos redagavimo įgūdžių;
 •     mokate  anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1401 Eur neatskaičius mokesčių Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugsėjo 12 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia:http://portalas.vtd.lt/lt/komunikacijos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;602670.html

Close Menu