PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Komunikacijos skyriaus vedėjas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Komunikacijos skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vedėją (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą;
 • formuoti ir organizuoti Užimtumo tarnybos komunikacijos strategijos įgyvendinimą;
 • organizuoti ir/arba dalyvauti organizuojant Užimtumo tarnybos veiklos pristatymą viešuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose (parodose, konferencijose, renginių cikluose ir kt.), pagal poreikį rengti šių renginių koncepcijas ir programas, organizuoti vizualinį apipavidalinimą ir komunikaciją;
 • vertinti pranešimų žiniasklaidoje poveikį Užimtumo tarnybos įvaizdžiui;
 • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vieningą Užimtumo tarnybos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą:
 • formuoti Užimtumo tarnybos identitetą, organizuoti įstaigos tikslų ir vertybių sklaidą.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities komunikacijos, žurnalistikos, viešųjų

ryšių ar informacijos mokslų studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;

 • turite ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų darbo patirtį komunikacijos valdymo

srityje;

 • turite gerus darbo planavimo ir organizavimo įgūdžius;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus

teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos užimtumo politiką;

 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir

kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebate juos taikyti praktikoje;

 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti

išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

 •     sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialiuosius dokumentus;
 •     turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 •     puikiai mokate  lietuvių kalbą; anglų kalbą mokate ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis -1619 Eur neatskaičius mokesčių Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugsėjo 24  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://): http://portalas.vtd.lt/lt/komunikacijos-skyriaus-skyriaus-vedejas-322;604480.html

Close Menu