Kokybės vadybos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta galima bet kuriame Užimtumo tarnybos skyriuje) (pareiginės algos koeficientas – 8,1)

Jūsų atsakomybės:  Rengti vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas; vykdyti vidaus audito pažangos stebėseną – stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos; planuoti vidaus audito procesą: atlikti vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustatyti rizikos veiksnius bei tikrinimo reikalaujančias sritis; rengti vidaus audito plano ir programos projektą ir … Tęskite Kokybės vadybos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta galima bet kuriame Užimtumo tarnybos skyriuje) (pareiginės algos koeficientas – 8,1) skaitymą