Kokybės vadybos skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta galima bet kuriame Užimtumo tarnybos skyriuje) (pareiginės algos koeficientas – 8,1)

Jūsų atsakomybės: 

  • Rengti vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas;
  • vykdyti vidaus audito pažangos stebėseną – stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos;
  • planuoti vidaus audito procesą: atlikti vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustatyti rizikos veiksnius bei tikrinimo reikalaujančias sritis;
  • rengti vidaus audito plano ir programos projektą ir teikti jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti;
  • apdoroti su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba, prireikus, koordinuoti su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;
  • organizuoti sprendimų įgyvendinimo procesą arba, prireikus, koordinuoti šį procesą.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • Turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją: studijų kryptis – teisė (arba); viešasis administravimas (arba); verslas (arba); vadyba;

arba:

  • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • turite1 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1433,7  Eur, neatskaičius mokesčių.  Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. rugsėjo 29 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/kokybes-vadybos-skyriaus-vyriausiasis-specialistasdarbo-vieta-galima-visoje-lietuvos-teritorijoje-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;46262.html