UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KOKYBĖS POLITIKA

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) yra biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos pagrindiniai veiklos tikslai yra derinti darbo pasiūlą ir paklausą, mažinti nedarbą ir užkirsti jam kelią, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Užimtumo tarnybos vizija:

Tapti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių (klientų) pripažinta darbo rinkos paslaugas teikiančia organizacija/komanda.

Užimtumo tarnybos misija:

Didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamą darbuotoją.

Užimtumo tarnybos tikslai:

  • derinti darbo pasiūlą ir paklausą;
  • mažinti nedarbą ir užkirsti jam kelią;
  • gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Siekdama užsibrėžtų tikslų, Užimtumo tarnyba įsipareigoja užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, teikiamų paslaugų atitikimą klientų poreikiams, kokybės vadybos  standartui LST EN ISO 9001 ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimams bei nuolatinį organizacijos kokybės vadybos sistemos tobulinimą.

Užimtumo tarnybos kokybės tikslų nustatymo gairės:

  • formuoti aukštos kvalifikacijos personalą, orientuotą į klientų poreikių patenkinimą ir gebantį pasiūlyti tinkamas paslaugas, siekiant kuo didesnio gyventojų užimtumo;
  • organizacijos mastu stebėti ir vertinti KVS procesų įgyvendinimo kokybę, taip valdant neatitiktis ir užkertant kelią jų pasikartojimui;
  • nuolat gerinti KVS, procesų rezultatyvumą ir efektyvumą;
  • formuoti kokybiškos vadybos kultūrą organizacijoje, įtraukiant visus darbuotojus į KVS tobulinimą;
  • ugdyti darbuotojų atsakingą požiūrį į atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui. 

Užimtumo tarnybos veiklos kokybę patvirtinantį sertifikatą galite rasti čia.

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.