Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyriaus vedėjas (darbo vieta – Lazdijai) (pareiginės algos koeficientas – nuo 7,8 iki 9,61)

Jūsų atsakomybės: 

  • koordinuosite ir kontroliuosite bendros Užimtumo tarnybos pašto dėžutės info@uzt.lt administravimą;
  • organizuosite konsultacijų ir aktualios informacijos teikimą asmenims Užimtumo tarnybos kompetencijos ribose: bendruoju Užimtumo tarnybos telefonu 1883, bendruoju Užimtumo tarnybos elektroniniu paštu info@uzt.lt, Užimtumo tarnybos interneto svetainės skiltyse „Užduokite klausimą“ bei „Atsiliepimai“, atsakymų rengimą į kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojų persiųstus asmenų paklausimus;
  • koordinuosite ir kontroliuosite asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą bei atsakymų pareiškėjams rengimą;
  • organizuosite ir koordinuosite bendradarbiavimą su kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, siekiant operatyviai išspręsti klientams iškilusias problemas;
  • organizuosite ir koordinuosite darbdavių praneštų laisvų darbo vietų registravimą Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje;
  • analizuosite Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, formuluosite pasiūlymus ir rengsite užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui, dalyvausite testuojant sukurtą programinę įrangą.

Mes tikimės, kad Jūs: 

  • turite aukštąjį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką, aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei kitas užimtumo rėmimo priemones;
  • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1380,6 Eur neatskaičius mokesčių 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2021 m. rugsėjo 23  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). 

Daugiau informacijos rasite čia: https://portalas.vtd.lt/lt/klientu-aptarnavimo-ir-paslaugu-valdymo-skyriaus-vedejas-322;734240.html