PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda)

Jūsų atsakomybės:

  •  koordinuoti Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių

veiklą, susijusią su darbo rinkos paslaugų teikimu darbdaviams, socialinės partnerystės plėtojimu, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozavimu.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
  •  žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
  • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 899,60 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 5,2)

Dokumentai pateikiami iki 2019-10-30 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-klientu-aptarnavimo-departamentas-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-pastovios-dalies-koeficientas-52-terminuota-darbo-sutartis-322;610650.html

Close Menu