Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g.27 A, Klaipėda)

Jūsų atsakomybės: koordinuoti Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) klientų aptarnavimo skyrių veiklą, susijusią su socialinės partnerystės plėtojimu, veiklos viešinimu, reprezentacija, komunikaciją Departamento aptarnaujamoje teritorijoje bei darbo rinkos pasiūlos-paklausos vertinimu, prognozavimu ir analize; vykdyti ir plėtoti socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais; bendradarbiauti su … Tęskite Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g.27 A, Klaipėda) skaitymą