PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Naikupės g. 27A, Klaipėda, koeficientas – 5,2)

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 •  koordinuoti Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių

 veiklą, susijusią su darbo rinkos paslaugų teikimu darbdaviams, socialinės partnerystės plėtojimu, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozavimu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
 •  žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • esate susipažinęs su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Terminuota darbo sutartis (laike darbuotojo vaiko priežiūros atostogų). Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. rugsėjo 13 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html

Close Menu