Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Naikupės g. 27A, Klaipėda)

Jūsų atsakomybės:

  • bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
  • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1228,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Dokumentai pateikiami iki 2020-02-12 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite:

http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-miesto-2-asis-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41318.html