Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Naikupės g. 27A, Klaipėda).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • teikti informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
 • padėti jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus, kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui, mokyti jaunus asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų;
 • organizuoti užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Siūlomas darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,1 iki 5,4 atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2018 m. spalio 26 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite čia