PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Žemaitės g. 64, Gargždai)

Jūsų atsakomybės:

  • bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą;
  • organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklas;
  • konsultuoti organizuojamose priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
  • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1228,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Dokumentai pateikiami iki 2019-10-23 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite:

http://portalas.vtd.lt/lt/klaipedos-klientu-aptarnavimo-departamento-gargzdu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40289.html
Close Menu