PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus vedėjas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vedėją (darbo vieta – Žemaitės g. 64, Gargždai).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

  • organizuoti ir koordinuoti Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Gargždų skyriaus nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių organizavimą, bendradarbiavimą su teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
  • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

  • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
  • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
  • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu iki 2019-02-05 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

 

Daugiau informacijos rasite čia

Close Menu