PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausiausieji specialistai

(darbo vietos: E.Ožeškienės g. 37, Kaunas (4 darbo vietos); E.Ožeškienės g.16, Kaunas (1 darbo vieta))

Jūsų atsakomybės:

· organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų finansuojamų projektų veiklas (toliau – Priemonės), užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

Mes tikimės, kad Jūs:

· turite aukštąjį išsilavinimą;

· žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;

· mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

· mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

· turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino atšaukimo dienos.

Numatomas darbo užmokestis – 915,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2)

Gyvenimo aprašymai pateikiami elektoriniu paštu personalas@uzt.lt iki 2020-04-06

Close Menu