PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Kauno klientų aptarnavimo departamento komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (pakaitinį valstybės tarnautoją) (darbo vieta – E. Ožeškienės g. 37, Kaunas).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • vykdyti ir plėtoti socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
 • analizuoti ir vertinti padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoti jos pokyčius, rengti ir pateikti informaciją visuomenei;
 • rengti Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos tendencijų apžvalgas, analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikti informaciją Departamento direktoriui;
 • koordinuoti ir užtikrinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) komunikacijos strategijos įgyvendinimą bei regioninės informacijos pateikimą išorės klientams;

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai;
 • išmanote valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, esate gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanote Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebate analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. sausio 18 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia

 

Close Menu