PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta – Vilkaviškis) (pareiginės algos koeficientas-7,1)

Jūsų atsakomybės: 

 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
 • rengti ir teikti pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
 • teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • bendradarbiauti su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims ir teikti lydimąją pagalbą darbo ieškantiems asmenims;
 • stebėti darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numatyti jų panaudojimo galimybes.

Mes tikimės, kad Jūs: 

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)    arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikaciją:
 •    studijų kryptis – socialinis darbas (arba); viešasis administravimas (arba);psichologija (arba);      žmonių išteklių vadyba;

arba:

 • turite  aukštąjį universitetinį išsilavinimą  – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • turite1 metų darbo patirtį  – klientų/asmenų aptarnavimo srityje.

Numatomas darbo užmokestis – 1256  Eur neatskaičius mokesčių. 

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2021 m. birželio 21 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):  https://portalas.vtd.lt/lt/vilkaviskio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45227.html

Close Menu