Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  

 • administruoti darbdavių duomenų bazę;
 •  informuoti darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;
 • vykdyti aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoti jas bei tvirtinti viešam paskelbimui Užimtumo tarnybos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;
 • koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklą;
 • organizuoti darbuotojų atrankas ir vykdyti laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;
 • priimti darbdavių pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoti Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje, įregistravus prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo teikti Departamentui;
 • laiku ir teisingai pildyti, redaguoti duomenis kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje;

Mes tikimės, kad Jūs:  

 • Turite aukštąjį išsilavinimą; 
 • Išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus. 

Numatomas darbo užmokestis – nuo  941 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 17 d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/vilkaviskio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;760390.html