PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas darbo vieta – Vytauto g. 45, Kazlų Rūda. (pagal terminuotą darbo sutartį)

Jūsų atsakomybės:

  • registruoti darbo ieškančius asmenis;
  • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims;
  • teikti tarpininkavimo įdarbinimo paslaugas;
  • vykdyti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
  • parinkti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;
  • motyvuoti ir mokyti darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoti profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui.

Mes tikimės, kad Jūs:

· turite aukštąjį išsilavinimą;

· išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;

· mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

· mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

· turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

  • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
  • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
  • draugišką ir profesionalią komandą.

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2020 m. gegužės 29 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.  

Close Menu