Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kalvarija) (pakaitinis valstybės tarnautojas) (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Jūsų atsakomybės:  

  • Konsultuoti priskirtos srities klausimais;
  • Priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
  • Teikti darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims Užimtumo tarnyboje arba, esant poreikiui pas darbdavį, vadovaujantis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • Vertinti savo suteiktų darbo  rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustatyti papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoti papildomų paslaugų įgyvendinimą;
  • Teikti informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo veiklą Lietuvoje, darbo ir gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo, mokymosi galimybes, įsidarbinimui reikalingų dokumentų parengimą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

Mes tikimės, kad Jūs:  

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (studijų kryptis – socialinis darbas, viešasis administravimas, psichologija arba žmonių išteklių vadyba)

arba:

  • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  • Bent 1 metų darbo patirtį klientų/asmenų aptarnavimo srityje

Numatomas darbo užmokestis – 1285 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 24 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): https://portalas.vtd.lt/lt/kauno-klientu-aptarnavimo-departamento-marijampoles-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-71-322;10444.html