PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: Gimnazijos g.7a, Šakiai)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės jaunimo užimtumo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą.

Jūsų atsakomybės:

  • teikti bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
  • organizuoti užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams;
  • organizuoti susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
  • prisidėti prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatinti jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį išsilavinimą;
  • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 897,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2020 m. sausio 16 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.  

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite svetainėje www.uzt.lt.

Close Menu