Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Kauno miesto 3-ojo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą dirbti pagal terminuotą darbo sutartį iki 2019-04-20 (darbo vieta E.Ožeškienės g. 37, Kaunas).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius;
 • vykdyti laisvų darbo vietų paiešką ir registravimą;
 • prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas,
 • informuoti darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas,
 • organizuoti darbuotojų atrankas ir vykdyti laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Siūlomas darbo užmokestis – pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 5,5 atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2018 m. spalio 29 d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.

 

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite svetainėje čia