PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: E.Ožeškienės g. 16, Kaunas )

Jūsų atsakomybės:

 • patikrinti atrinktų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių dalyvių tinkamumą;
 • rengti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengti, derinti ir teikti pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;
 • patikrinti darbdavių pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimui, teikti pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdyti priimtų dokumentų stebėseną;
 • registruoti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, suvesti duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • konsultuoti Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;
 • teikti informaciją Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Terminuota darbo sutartis – iki kol grįš negalintis eiti pareigų.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 915 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. vasario 6 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-miesto-3-asis-skyrius-vyriausiasis-specialistas-322;628030.html

Close Menu