Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Kaunas) (pareiginės algos koeficientas – nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  

 • registruosite darbo ieškančius asmenis, suvesite jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
 • pasiūlysite ir pateiksite bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimsite prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruosite jį bei suvesite prašymo duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
 • gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuosite apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape; 
 • gavęs iš Sodros duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoti bedarbius ir pasiūlyti užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priimti prašymą, registruoti jį bei laiku suvesti prašymo duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
 • teikti įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus kriterijus; 
 • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygų klausimais; 
 • teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas – vykdyti tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikti darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir pasiūlymus įsidarbinti. 

Mes tikimės, kad Jūs:  

 • turite aukštąjį išsilavinimą; 
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai; 
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus; 
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 

Numatomas darbo užmokestis – nuo 941 Eur neatskaičius mokesčių  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2022 m. sausio 17  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).  

Daugiau informacijos rasite čia:  https://portalas.vtd.lt/lt/kauno-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;760250.html