PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta: E. Ožeškienės g. 37, Kaunas)

Jūsų atsakomybės:

  •   aptarnauti ieškančius darbo asmenis siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo rinkos paslaugas, administruoti bedarbio statuso Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
  •  žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis – 1228,00 Eur neatskaičius mokesčių (pareiginės algos koeficientas – 7,1)

Dokumentai pateikiami iki 2020-02-12 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-miesto-1-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41319.html

Close Menu