Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 1-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas  (darbo vieta Kaune) (pareiginės algos koeficientas nuo 5,2 iki 7)

Jūsų atsakomybės:  

  • Registruoti darbo ieškančius asmenis, suvesti jų duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
  • pasiūlyti ir pateikti bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priimti prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoti jį bei suvesti prašymo duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą; 
  • teikti įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus kriterijus; 
  • teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo sąlygų klausimais; 
  • taikyti „atvejo“ vadybos principą ir kartu su darbo ieškančiu asmeniu parengti individualų užimtumo veiklos planą, numatyti tikslus ir uždavinius, apibrėžti galutinius veiksmus ir siekimus, kurie padėtų išspręsti nedarbo problemą. 

Mes tikimės, kad Jūs:  

  • Turite aukštąjį išsilavinimą; 
  • Išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate  juos taikyti praktiškai; 
  • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus; 
  • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus. 

Numatomas darbo užmokestis – nuo  941 Eur neatskaičius mokesčių.  

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki  2022 m. sausio 17d. per Valstybės tarnybos   departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):   https://portalas.vtd.lt/lt/kauno-miesto-1-ojo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-pareigines-algos-koeficientas-bandomuoju-laikotarpiu-nuo-52-iki-55-po-bandomojo-laikotarpio-nuo-67-iki-7-322;760190.html