PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiasis specialistas Terminuota darbo sutartis iki 2020 m. liepos 4 d. (darbo vieta – Kaune)

Jūsų atsakomybės:

 • patikrinti atrinktų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių dalyvių tinkamumą;
 • rengti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengti, derinti ir teikti pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;
 • patikrinti darbdavių pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimui, teikti pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdyti priimtų dokumentų stebėseną;
 • registruoti aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, suvesti duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;
 • konsultuoti Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;
 • laiku ir teisingai pildyti, redaguoti duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje bei atsakyti už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigos veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis –915 Eur neatskaičius mokesčių.

Jūsų gyvenimo aprašymo laukiame iki 2020 m. gegužės 20  d. elektroniniu paštu personalas@uzt.lt.  

Daugiau informacijos rasite čia

Close Menu