KAUNO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO KAUNO JAUNIMO UŽIMTUMO SKYRIAUS VEDĖJAS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimo užimtumo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vedėją (darbo vieta: – E. Ožeškienės g. 37, Kaunas).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
 • organizuoti jaunimo darbo centrų veiklą, vadovaujantis Jaunimo darbo centrų veiklos standartu;
 • organizuoja ir koordinuoja jaunų asmenų iki 29 m. registravimą ir darbo rinkos paslaugų teikimą;
 • organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su klientų aptarnavimo skyriais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones jaunimui iki 29 m.;
 • dalyvauja įgyvendinant užimtumo didinimo programas.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
 • žinote Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebate juos taikyti praktiškai;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis -1436 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. birželio 3  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Daugiau informacijos rasite čia: http://portalas.vtd.lt/lt/kauno-klientu-aptarnavimo-departamento-kauno-jaunimo-uzimtumo-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;38987.html