Kas keisis savarankiškai dirbantiems asmenims nuo sausio 1 d.?

 • Post author:
 • Post published:2020-12-21
 • Post category:Karantinas

KAS KEIČIASI? 

 • Išmokas galės gauti savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veiklos buvo apribotos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos bei karantino ir yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą apribotų veiklų sąrašą. Pasitikrinti, ar jūsų veikla įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, galite čia.
 • Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas – nutraukiamas (buvo mokama 2 mėnesius).

KAM IŠMOKA PRIKLAUSYS 2021 METAIS?  

Nuo 2021 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į 260 eurų dydžio išmoką galės, jeigu atitiks šias Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytas sąlygas: 

 • savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, paskelbimo dienos;
 • dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą;
 • jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą;
 • juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

PRAŠYMŲ SKIRTI IŠMOKĄ SAVARANKIŠKAI DIRBANČIAM ASMENIUI TEIKIMAS 

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

 • galimybę teikti prašymus turi tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys. Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.
Detaliau, kaip pateikti prašymą, rasite čia.
 

Registruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

 • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; 
 • paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas; 
 • per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai.

SVARBU:

 • iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priimti sprendimai dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui paskyrimo bus peržiūrėti ir jeigu savarankiškai dirbantys asmenys bus įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą, išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims bus mokamos vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis. PRAŠYMŲ PAPILDOMAI TEIKTI NEREIKĖS, t. y. vieno karantino metu yra teikiamas vienas prašymas.;
 • prašymą pateikus el. paštu, karantinui pasibaigus, per 30 kalendorinių dienų savarankiškai dirbantys asmenys turi pateikti prašymo originalą Užimtumo tarnybos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame jie yra registruoti, išskyrus, kai pateikiamas elektroniniu parašu ir per „Elektroninius valdžios vartus“ pasirašytas prašymas.

IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA  

 • Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 260 eurų. 
 • Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.
 • Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų jis vykdo. 
 • Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti savarankiškai dirbantys asmenys: pensininkai, neįgalieji ir pirmą kartą pradėję veiklą. 
 • Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės įtakos jokioms kitoms išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija. 
 • Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“. Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.
 • Jei savarankiškai dirbančio asmens veikla bus apribojama ir pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą – nuo 2021 m. sausio 1 d. išmokos mokėjimas bus tęsiamas.

IŠMOKOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS: 

 • praėjus vienam mėnesiui po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai;
 • asmuo išbraukiamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo;
 • asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų išmokai gauti.