Dažniausiai užduodami klausimai apie darbo paieškos išmoką (DPI)

 • Post author:
 • Post published:2020-08-27
 • Post category:Karantinas

Kas gali pretenduoti į darbo paieškos išmoką?

Nuo 2021 m. sausio 1 d. į darbo paieškos išmoką galės pretenduoti asmenys, atitinkantys šias sąlygas:

 • asmeniui suteiktas bedarbio statusas;
 • bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
 • asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino;
 • asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Koks yra jos dydis?

Darbo paieškos išmokos dydis – 33 proc. MMA, galiojusios tą mėnesį, už kurį mokama darbo paieškos išmoka.

Iki 2021 m. sausio 1 d. MMA siekė 607 eurus, o 33 proc. sudarė 200 eurų. Nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA padidinus iki 642 eurų, darbo paieškos išmoka už sausį sieks 211,86 euro (mokėsime vasario mėn.).

Kaip kreiptis dėl darbo paieškos išmokos?

Gavusiems darbo paieškos išmoką iki gruodžio 31 dienos:

 • asmenims, kurie turėjo teisę į darbo paieškos išmoką iki 2020 m. gruodžio 31 d., t. y. 2020 m. gruodžio 31 dieną išmoką dar gavo, ir atitiks naujas įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas nuo 2021 m. sausio 1 d. – išmoka bus mokama toliau, vadovaujantis naujo įstatymo nuostatomis. PRAŠYMO skirti darbo paieškos išmoką PATEIKTI NEREIKĖS.

Gavusiems darbo paieškos išmoką, kurios mokėjimas baigėsi anksčiau nei gruodžio 31 d., ir šiuo metu vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje:

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto elektroniniu parašu pasirašytą Prašymą reikia siųsti priskirtam specialistui (originalo pateikti nereiks);

arba

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto reikia siųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymą Jums priskirtam specialistui (originalą pateikiant per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo);
 • užpildytą ir pasirašytą Prašymą taip pat galima siųsti į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

 • registruojantis elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia;
 • jei elektroninė paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ neprieinama, registruojantis telefonu Klientų aptarnavimo skyriuje pagal gyvenamąją vietą. Kontaktus galite rasti čia.

Kada gausiu darbo paieškos išmoką?

Darbo paieškos išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį.

Nuo kada skiriama darbo paieškos išmoka?

Darbo paieškos išmoka paskiriama nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos (prašymo pateikimo dienos).

Ar galima darbo paieškos išmoką gauti grynaisiais?

Ne, darbo paieškos išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose arba į asmeninę sąskaitą užsienio valstybėje įregistruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (filiale).

Kokiomis aplinkybėmis Užimtumo tarnyba gali nutraukti man darbo paieškos išmokos mokėjimą?

Išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui ir praėjus 1 mėnesiui;
 • asmuo pateikia Užimtumo tarnybai prašymą nutraukti darbo paieškos išmokos mokėjimą;
 • asmuo nebeatitinka sąlygų darbo paieškos išmokai mokėti (netenka bedarbio statuso, pradedama mokėti nedarbo socialinio draudimo išmoka).

Kada stabdomas darbo paieškos išmokos mokėjimas?

Kai asmeniui yra stabdomas bedarbio statusas (Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais).

Ar bus mokama darbo paieškos išmoka tiems asmenims, kurie neteko darbo pirmo karantino metu?

Jei buvote atleistas pirmo karantino metu ir atitinkate kitas darbo paieškos skyrimo sąlygas – darbo paieškos išmoka Jums bus paskirta.

Ar bus galima darbo paieškos išmoką gauti pakartotinai, jei ji buvo išmokėta visus 6 mėn. arba trumpiau?

Gavusiems darbo paieškos išmoką iki gruodžio 31 dienos:

 • asmenims, kurie turėjo teisę į darbo paieškos išmoką iki 2020 m. gruodžio 31 d., t. y. 2020 m. gruodžio 31 dieną išmoką dar gavo, ir atitiks naujas įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas nuo 2021 m. sausio 1 d. – išmoka bus mokama toliau, vadovaujantis naujo įstatymo nuostatomis. PRAŠYMO skirti darbo paieškos išmoką PATEIKTI NEREIKĖS.

Gavusiems darbo paieškos išmoką, kurios mokėjimas baigėsi anksčiau nei gruodžio 31 d., ir šiuo metu vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje:

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto elektroniniu parašu pasirašytą Prašymą reikia siųsti priskirtam specialistui (originalo pateikti nereiks);

arba

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto reikia siųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymą Jums priskirtam specialistui (originalą pateikiant per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo);
 • užpildytą ir pasirašytą Prašymą taip pat galima siųsti į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Ar bus mokama darbo paieškos išmoka studentams?

Darbo paieškos išmoka skiriama, kai asmuo atitinka visas šias sąlygas:

 • asmeniui suteiktas bedarbio statusas;
 • bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
 • asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino;
 • asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Kada turi būti pasibaigęs nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimas, kad gaučiau darbo paieškos išmoką?

Viena iš sąlygų skiriant darbo paieškos išmoką yra ta, kad asmuo negali turėti teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu turi būti pasibaigęs.

Ar darbo paieškos išmoka galės būti kartu mokama su savarankiškai dirbančio asmens išmoka?

Užimtumo įstatymas nenumato apribojimo, draudžiančio mokėti abi išmokas vienu metu, jei asmuo atitinka abiejų išmokų skyrimo sąlygas.

Ar darbo paieškos išmoka priklauso tik iki sausio mėnesio?

Darbo paieškos išmoka bus mokama viso karantino laikotarpiu ir dar 1 mėnesį jam pasibaigus.

Kaip sužinoti, ar yra paskirta darbo paieškos išmoka?

Registruotiems klientams informaciją apie darbo paieškos išmokos skyrimą suteiks aptarnaujantis specialistas.

Ar darbo paieškos išmoka yra suderinama su netekto darbingumo išmokomis? Esu darbovietėje išdirbęs 5 metus ir dabar ketinu iš jos išeiti.

Kadangi išmokos skyrimo sąlygose neįgalumas nėra minimas, neįgalumas neturi įtakos darbo paieškos išmokos skyrimui. Tačiau tam, kad gautumėte darbo paieškos išmoką, Jūs turite atitikti įstatyme numatytas sąlygas. Viena iš jų – asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Asmenims, turintiems ne mažesnį nei 12 mėnesių darbo stažą per 30 mėnesių, priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka, todėl darytina išvada, kad Jums darbo paieškos išmoka nepriklausys.

Ar prašymai dėl darbo paieškos išmokos turi būti siunčiami popieriniu variantu, ar galima ir el. paštu?

Gavusiems darbo paieškos išmoką, kurios mokėjimas baigėsi anksčiau nei gruodžio 31 d., ir šiuo metu vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje Prašymą pateikti galima:

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą Prašymą Jums priskirtam specialistui (originalo pateikti nereiks);

arba

 • iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto siunčiant užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymą Jums priskirtam specialistui (originalą pateikiant per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo);
 • paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą Prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims:

 • registruojantis elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia;
 • jei elektroninė paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ neprieinama – registruojantis telefonu Klientų aptarnavimo skyriuje pagal gyvenamąją vietą. Kontaktus galite rasti čia.

Ar gausiu darbo paieškos išmoką, jei susiradau darbą?

Asmeniui pradėjus dirbti, panaikinamas bedarbio statusas ir darbo paieškos išmokos mokėjimas nutraukiamas.

Jei asmuo, išdirbęs 3 mėnesius, išeitų iš darbo, ar gautų darbo paieškos išmoką?

Viena iš darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygų yra ta, kad asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai turi būti pasibaigę ne anksčiau kaip 3 mėn. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino.

Kiek reikia būti išdirbusiam, kad gaučiau darbo paieškos išmoką?

Ši aplinkybė darbo paieškos išmokos skyrimui įtakos neturi.

Ar gaunant socialinę pašalpą galima gauti ir darbo paieškos išmoką?

Darbo paieškos išmokos skyrimui socialinės pašalpos gavimas įtakos neturi. Ar darbo paieškos išmoka turės įtakos socialinės pašalpos skyrimui, turite pasiteirauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

Dirbau užsienyje ir prieš porą mėnesių grįžęs į Lietuvą užsiregistravau Užimtumo tarnyboje. Man buvo paskirta darbo paieškos išmoka. Ar ji bus pratęsta, jei dirbau ne Lietuvoje?

Asmenys, pretenduojantys į darbo paieškos išmoką, tokiu atveju turės pateikti U1/U002 dokumentą (nedarbo draudimo stažą patvirtinantis dokumentas). Jeigu asmuo dirbo vienoje ar keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijos Konfederacijoje ir neturi nedarbo draudimo stažo patvirtinančio dokumento, dėl tarpininkavimo patvirtinant užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą, gali kreiptis į „Sodrą“.

Prašymą tarpininkauti dėl nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpių patvirtinimo galima pateikti  prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Išsamiau skaitykite paspaudę šią nuorodą ties „Kaip galiu gauti dokumentus apie Lietuvoje ar užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą?“.

Esu jau gavęs darbo paieškos išmoką, įsidarbinau, bet vėl netekau darbo. Kaip vėl gauti darbo paieškos išmoką?

Jums reikia registruotis Užimtumo tarnyboje ir vėl pateikti prašymą skirti darbo paieškos išmoką.