Motyvaciniai seminarai

Ateik į Jaunimo darbo centrą, kur rengiami nuoseklūs tęstiniai užsiėmimai „Aš galiu“.

Čia jaunuoliai:

 • skatinami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą;
 • gali išsiaiškinti jiems įsidarbinti trukdančias kliūtis;
 • mokomi ugdytis gebėjimus, kurie būtini įsitvirtinti darbo rinkoje.

Užsiėmimų metu visi dalyviai yra skatinami įsitraukti į grupės veiklą, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose.

„Aš galiu“ turinio dalys

 1. Aš esu: savęs pažinimas ir vertinimas. Ši dalis skirta formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintinas asmens puses, skatinti adekvatų savęs vertinimą, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis ir tapti aktyvesniam (I ir II užsiėmimai).
 2. Aš galiu: mano norai ir galimybės. Šioje dalyje dalyviai įsisąmonina savo būseną, siekiama stiprinti jų motyvaciją bei aktyvumą, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnėje veikloje (III užsiėmimas).
 3. Kaip jį pasiekti? Šioje dalyje aptariami tikslų formulavimo principai, dalyvis parengia individualų veiksmų planą (IV užsiėmimas).

„Aš galiu“ įgyvendinimui numatoma ne mažiau kaip 4 užsiėmimai po 2–2,5 val.

Norėtum įsidarbinti?  Ateik į Užimtumo tarnybą! Užimtumo tarnybos konsultantas:

 • suteiks informaciją apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymosi ir persikvalifikavimo galimybes bei sąlygas;
 • konsultuos renkantis profesiją, planuojant karjerą, atsižvelgdami į asmenines Tavo savybes ir darbo rinkos poreikius;
 • tarpininkaus įdarbinant, patars ir supažindins su darbo paieškos būdais bei metodais, savarankiško užimtumo klausimais;
 • padės sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, kuriame, įvertinus Tavo galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei darbo rinkos poreikius, bus suplanuoti veiksmai, padėsiantys Tau įsidarbinti.

Tu gali dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse:  

 • Profesinio mokymo priemonėje – jei  nesiseka įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba gali Tau pasiūlyti įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti. Užimtumo tarnyba suteikia galimybes darbo ieškantiems asmenims bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

Pameistrystė – jei nori įgyti profesiją ir kartu gauti darbo patirties. 

Stažuotė – jei nori ugdyti savo profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos.

Įgytų kompetencijų pripažinimasjei turi žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį darbinėje ar / ir savanoriškoje veikloje, mokantis pagal neformalaus mokymo programas, ar / ir mokantis savarankiškai, gali gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, atlikus Tavo žinių ir įgūdžių vertinimą.

 • Remiamojo įdarbinimo priemonėje – jei sudėtinga rasti nuolatinį darbą ir likti darbo rinkoje, Užimtumo tarnyba gali pasiūlyti remiamojo įdarbinimo priemones:

Įdarbinimas subsidijuojant – parama, skirta padėti Tau įsidarbinti, mokant Tave įdarbinusiam darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – parama, suteiksianti Tau galimybę trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

 • Paramos darbo vietoms steigti priemonėje – turi sumanymų pradėti verslą? Įsteigti darbo vietą sau, naują darbo vietą neįgaliam asmeniui arba pritaikyti prie bedarbio negalios esamas darbo vietas? Užimtumo tarnyba gali pasiūlyti finansinę paramą.
 • Bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėje – darbo vieta nuo Tavo gyvenamosios vietos nutolusi daugiau kaip 30km? Užimtumo tarnyba gali Tau pasiūlyti paramą, skirtą iš dalies kompensuoti kelionės iš/į darbo vietą ir (ar) apgyvendinimo išlaidas.
 • Savanorystės galimybės – tai būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Jei tau nuo 15 iki 29 metų, šiuo metu niekur nedirbi ir nesimokai, – neleisk laiko veltui!

Siekdama suteikti jaunam žmogui kuo daugiau galimybių, Užimtumo tarnyba vykdo šiuos jaunimui aktualius projektus:

„TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“

„Profesinė reabilitacija“

Susidomėjai ir norėtum dalyvauti? Užsiregistruok pasirinktame Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriuje. Galimybę dalyvauti priemonėje numatys Užimtumo tarnybos specialistas Tavo Individualiame veiklos plane.

Planuoji dirbti vasarą?

Darbas vasarą – puiki galimybė vasaros atostogų metu išbandyti konkrečią darbo vietą, įgyti naudingos patirties, galbūt likti dirbti ir ilgesniam laikui ar ateityje pasirinkti tos srities profesiją.

Kasmet gegužės–birželio mėnesiais organizuojame akciją „Atvirų durų dienos mokiniams“, kurios metu supažindiname moksleivius su įsidarbinimo vasarą galimybėmis, darbdaviais ir laisvomis darbo vietomis, pasidalijame informacija apie darbo sutartis, darbų saugą, kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą.

Mes sakome, kad dirbti madinga, tačiau privalu žinoti ir savo – nepilnamečio darbuotojo – teises.

💙 Jei Tau 14–15 metų, ne mokslo metų laiku (kai dirbi ne trumpiau kaip savaitę), gali dirbti iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę.

💙 Jei Tau 14–15 metų, mokslo metų laiku (tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos) gali dirbti iki 12 val. per savaitę: iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis.

💙 Jei Tau 14–15 metų, draudžiama dirbti rytais nuo 6 iki 7 val. prieš pamokas, taip pat vakarais nuo 20 iki 6 val.

💙 Jei Tau 16–18 metų, gali dirbti ne ilgiau kaip 8 val. per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
 
💙 Jei Tau 16–18 metų, darbą gali pradėti ne anksčiau kaip 6 val. ryto ir baigti ne vėliau kaip 22 val.
 

Būtina nepamiršti, kad nesvarbu – Tau 14 ar 19 metų, Tavo darbas turi būti įformintas darbo sutartimi. Tik taip įgysi darbo garantijas, kurios labai reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas. Darbo sutartis taip pat yra garantija, kad darbuotojui bus sumokėtas sutartas darbo užmokestis, o tuo atveju, jei darbdavys nevykdys šio susitarimo, bus pagrindas ginti savo pažeistas darbuotojo teises darbo ginčų komisijoje.

Apsilankyk savo miesto Jaunimo darbo centre ir sužinok daugiau apie darbo paiešką ir darbo pasiūlymus vasarai!