PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Baigei mokymo įstaigą? Profesinę mokyklą? Kolegiją ar universitetą ir tau iki 29 metų? Ir kas toliau????

Įgyti kvalifikaciją? Kompetenciją? O Gal ieškotis darbo? Nuo ko pradėti ir kaip tai padaryti?

Sužinok!!!!!

Jaunuoli, ateik į Užimtumo tarnybą, registruokis ir dalyvauk Pirmojo darbo programoje!!

Kas tai?

Programos tikslas – padėti pirmą kartą darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti pagal įgytą specialybę, o neturintiems kvalifikacijos – ją įgyti.

Šios programos metu Tu galėsi sužinoti:

 • Kokia situacija darbo rinkoje?
 • Kaip paruošti įsidarbinimui reikalingus dokumentus?
 • Kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu?
 • O gal nuspręsi įgyti ar pakeisti specialybę? Į kokią, dar nežinai?

 

Profesinis mokymas, stažuotė, savanorystė, remiamas įdarbinimas.

Ateik ir sužinok savo galimybes!!!!

Motyvaciniai seminarai

Ateik į Jaunimo darbo centrą, kur  rengiami nuoseklūs tęstiniai užsiėmimai „Aš galiu“.

Čia jaunuoliai:

 • skatinami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą;
 • gali išsiaiškinti jiems aktualias įsidarbinti trukdančias kliūtis;
 • mokomi ugdyti patekimui ir įsitvirtinimui į darbo rinką būtinus gebėjimus.

Užsiėmimų metu visi dalyviai yra skatinami įsitraukti į grupės veiklą, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose.

„Aš galiu“ turinio dalys

 1. Aš esu: savęs pažinimas ir vertinimas. Ši dalis skirta formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintinas asmens puses, skatinti adekvatų savęs vertinimą, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis ir tapti aktyvesniu (I ir II užsiėmimai).
 2. Aš galiu: mano norai ir galimybės. Šioje dalyje dalyviai įsisąmonina savo būseną, siekiama stiprinti jų motyvaciją bei aktyvumą, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai (III užsiėmimas).
 3. Kaip jį pasiekti? Šioje dalyje aptariami tikslų formulavimo principai, dalyvis parengia individualų veiksmų planą (IV užsiėmimas).

„Aš galiu“ įgyvendinimui numatoma ne mažiau 4 užsiėmimų po 2 – 2,5 val.

 

Ieškai informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar nori įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją?

Atvyk į užimtumo tarnybą. Užimtumo tarnybos specialistas:

 • suteiks informaciją apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymosi bei persikvalifikavimo galimybes ir sąlygas;
 • konsultuos renkantis profesiją, planuojant karjerą, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;
 • tarpininkaus įdarbinant, patars  bei supažindins su  darbo paieškos būdais ir metodais, savarankiško užimtumo klausimais;
 • padės sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, kuriame, įvertinus Tavo galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei darbo rinkos poreikius, bus suplanuoti veiksmai, padėsiantys Tau įsidarbinti.

Tu gali dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse:  

 • Profesinio mokymo priemonėje ( https://uzt.lt/prof_mokymas/profesinis-mokymas/) – jei  nesiseka įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba gali Tau pasiūlyti įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti.  Užimtumo tarnyba suteikia galimybes darbo ieškantiems asmenims bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją.

Pameistrystė -(https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/ ) -jei nori įgyti profesiją ir kartu gauti darbo patirties. 

Stažuotė(https://uzt.lt/prof_mokymas/stazuote/)- jei nori  ugdyti savo profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos.

Įgytų kompetencijų pripažinimas– (https://uzt.lt/prof_mokymas/neformaliojo-svietimo-ir-savisvietos-budu-igytu-kompetenciju-pripazinimas/)-
jei turi žinių ir gebėjimų, įgytų per patirtį darbinėje ar/ir savanoriškoje veikloje, mokantis pagal neformalaus mokymo programas, ar/ir mokantis savarankiškai gali gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą atlikus tavo žinių ir įgūdžių vertinimą.

 

Įdarbinimas subsidijuojant – parama, skirta padėti Tau įsidarbinti, mokant Tave įdarbinusiam darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – parama, suteiksianti Tau galimybę trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Darbo rotacija – laikinas įdarbinimas, pakeičiant nuolatinį darbuotoją, išėjusį tikslinių atostogų metu, ar kitais kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

 • Savanorystės galimybės (https://uzt.lt/savanorystes-galimybes) Tai – būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Jei tau nuo 15 iki 29 metų, šiuo metu niekur nedirbi ir nesimokai, neleisk laiko veltui.

 

 

Siekdama suteikti jaunam žmogui kuo daugiau galimybių, Užimtumo tarnyba vykdo šiuos jaunimui aktualius projektus:

„Naujas startas“

„TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“

„Profesinė reabilitacija“

Susidomėjai ir norėtum dalyvauti? Užsiregistruok pasirinktame Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriuje. Galimybę dalyvauti priemonėje numatys Užimtumo tarnybos specialistas Tavo Individualiame veiklos plane.

Talentų bankas

Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete, skirta darbo ieškantiems specialistams greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviui – greičiau surasti reikalingą aukštos kvalifikacijos darbuotoją.

Jei esi:

 • Lietuvoje ar užsienyje įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turintis ne mažesnę nei dvejų metų pageidaujamo darbo patirtį per pastaruosius trejus metus;
 • absolventas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą;
 • paskutinio kurso studentas, atlikęs praktiką,
 • labai gerai arba gerai moki bent vieną, neįskaitant lietuvių, Europos Sąjungos šalių kalbą ir turi darbo kompiuteriu įgūdžių.

Registruokis Talentų banke ir tapk matomas darbdaviams! 

 

Talentų bankas – tai puiki galimybė prisistatyti darbdaviams!    

Neužmiršk praėjus 6 mėnesiams nuo gyvenimo aprašymo paskelbimo internete datos,  atnaujinti informaciją ir dar kartą patvirtinti, jog Tau vis dar aktualu savo duomenis skelbti Talentų banke.

Susijusios nurodos:

 

Planuoji dirbti vasarą?

Darbas vasarą – puiki galimybė vasaros atostogų metu išbandyti konkrečią darbo vietą, įgyti naudingos patirties, galbūt likti ir ilgesniam laikui ar ateityje pasirinkti tos srities profesiją.

Kasmet gegužės–birželio mėnesiais organizuojame akciją „Atvirų durų dienos mokiniams“, kurios metu supažindiname moksleivius su įsidarbinimo vasarą galimybėmis, darbdaviais ir laisvomis darbo vietomis, pasidalijame informacija apie darbo sutartis, darbų saugą, kaip tinkamai pasirengti gyvenimo aprašymą.

Mes sakome, kad dirbti madinga, tačiau privalu žinoti ir savo – nepilnamečio darbuotojo – teises.

💥 Jei Tau 14–15 metų, ne mokslo metų laiku (kai dirbi ne trumpiau kaip savaitę), gali dirbti iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę.
💥 Jei Tau 14–15 metų, mokslo metų laiku (tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos) gali dirbti iki 12 val. per savaitę: iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis.
💥 Jei Tau 14–15 metų, draudžiama dirbti rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas, taip pat vakarais nuo 20 valandos iki 6 valandos.
🎈 Jei Tau 16–18 metų, gali dirbti ne daugiau kaip 8 val. per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
🎈 Jei Tau 16–18 metų, darbą gali pradėti ne anksčiau kaip 6 valandą ryto ir baigti ne vėliau kaip 22 valandą.

Būtina nepamiršti, kad nesvarbu – Tau 14 ar 19 metų – Tavo darbas turi būti įformintas darbo sutartimi. Tik taip įgysi darbo garantijas, kurios labai reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas. Darbo sutartis taip pat yra garantija, kad darbuotojui bus sumokėtas sutartas darbo užmokestis, o tuo atveju, jei darbdavys nevykdys šio susitarimo, bus pagrindas ginti savo pažeistas darbuotojo teises darbo ginčų komisijoje.

 

Apsilankyk savo miesto Jaunimo darbo centre ir sužinok daugiau apie darbo paiešką ir darbo pasiūlymus vasarai! 

Close Menu