Įsidarbinimo dokumentų rengimas

Data ir laikas: 2021 m. spalio  25 d. 09:00 val.

Aprašymas: susitikimo metu aptarsime, kaip taisyklingai parengti CV, motyvacinį bei kreipimosi laiškus.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25257, monika.doksiene@uzt.lt

Organizatorius: Pakruojo jaunimo darbo centras

 

Karjeros galimybės bei nauda

Data ir laikas: 2021 m. spalio 25 d. 10:00–11:00 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu dalyviai turės galimybę išsiaiškinti savęs pažinimo reikšmę profesinės karjeros planavimo kelyje. Taip pat bus pristatyta situacija darbo rinkoje, supažindinama su paklausiausiomis profesijomis, švietimo sistemos ir Užimtumo tarnybos teikiamomis profesinio mokymosi galimybėmis.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRkNDM1NTAtNDJiMS00YTljLThhMDEtNWUzMzc3NjJhZDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%22%2c%22Oid%22%3a%2229f57c49-2447-47af-b9aa-1e5e76328f46%22%7d

Daugiau informacijos: +370 658 24402

Organizatorius: Šilalės jaunimo darbo centras

 

Darbo paieškos būdai ir strategijos

Data ir laikas: 2021 m. spalio 26 d. 09:00 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu dalyviai supažins su situacija Lietuvos darbo rinkoje, darbo paieškos būdais ir strategijomis.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25257, monika.doksiene@uzt.lt

Organizatorius:Joniškio  jaunimo darbo centras

 

Darbo sutartys – saugaus darbo nauda

Data ir laikas: 2021 m. spalio 26 d. 10:00–11:00 val.

Aprašymas: Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Dalia Mikalauskienė supažindins dalyvius su saugaus darbo nauda.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 444 60682 arba el. paštu vitalija.stasiuliene@uzt.lt

Organizatorius: Telšių jaunimo užimtumo skyrius

 

Darbo pokalbis

Data ir laikas: 2021 m. spalio 26 d. 10:30 val. 

Aprašymas:  susitikimo metu dalyviai susipažins su pasiruošimo darbo pokalbiui svarba, etapais, pokalbio su darbdaviu vedimu, dažniausiai daromomis klaidomis pokalbio metu, darbdavių keliamais reikalavimais būsimiems darbuotojams.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25254, jdc.siauliai@uzt.lt

Organizatorius: Šiaulių jaunimo darbo centras

 

Konsultacinis renginys „Darbo paieškos būdai ir strategijos“

Data ir laikas: 2021 m. spalio 26 d. 14:00 – 15:00 val.

Aprašymas:  susitikimo metu aptarsime kaip taisyklingai parengt CV, motyvacinį laišką bei kreipimosi laišką, pasiruošti pirmajam pokalbiui su darbdaviu. Pateiksime informaciją apie darbo paieškos būdus ir pretendavimą į laisvas darbo vietas. Dalyvauja klientai, neturintys gyvenimo aprašymo/CV Užimtumo tarnybos tinklapyje.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 672 57264

Organizatorius: Klaipėdos jaunimo darbo centras

 

Darbo klubas jaunimui „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“

Data ir laikas: 2021 m. spalio 26 d. 14:00 – 15:00 val.

Aprašymas: susitikimo metu aptarsime, kaip taisyklingai parengti CV, motyvacinį laišką bei kreipimosi laišką, pasiruošti pirmajam pokalbiui su darbdaviu. Pateiksime informaciją apie darbo paieškos būdus ir pretendavimą į laisvas darbo vietas. Aptarsime, kaip susikurti CV Užimtumo tarnybos puslapyje.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 674 18259

Organizatorius: Klaipėdos jaunimo darbo centras

 

Praktinis užsiėmimas „Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas ir rašymas“

Data ir laikas: 2021 m. spalio 27 d. 9:00–10:30 val.

Aprašymas: praktinis užsiėmimas jaunimo darbo centro lankytojams. Užsiėmime jaunuoliai bus supažindinti su darbo paieškai reikalingų dokumentų (CV, motyvacinio laiško) rengimu. Aptartos dažniausiai daromos klaidos rašant gyvenimo aprašymą. Vyks aptarimas ir praktiniai užsiėmimai kaip rašyti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

Adresas: Taikos g. 18A, Pasvalys

Daugiau informacijos: Dalė Martinaitienė, tel. +370 451 53552

Organizatorius: Pasvalio jaunimo darbo centras

 

Darbo paieškos būdai ir strategijos

Data ir laikas: 2021 m. spalio 27 d. 09:00 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu dalyviai supažins su situacija Lietuvos darbo rinkoje, darbo paieškos būdais ir strategijomis.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25257, monika.doksiene@uzt.lt 

Organizatorius: Pakruojo  jaunimo darbo centras

 

Prekyba žmonėmis ir išnaudojimas

Data ir laikas: 2021 m. spalio 27 d. 10:00–11:00 val.

Aprašymas: Šilalės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė R. Sadauskytė jaunuolius supažindins su prekybos žmonėmis reiškiniu, galimais pavojais bei pagalbos galimybėmis.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3OTBlNzUtOWU3ZS00NDkyLTg2YzUtNDYxZTAxZGQyOTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%22%2c%22Oid%22%3a%2229f57c49-2447-47af-b9aa-1e5e76328f46%22%7d

Daugiau informacijos: +370 658 24402

Organizatorius: Šilalės jaunimo darbo centras

 

Kokybiško gyvenimo aprašymo rengimas

Data ir laikas: 2021 m. spalio 27 d. 14:00–15:30 val.

Aprašymas: užsiėmimas jaunimui, kurio metu jaunuoliai susipažins su CV rengimo žingsniais ir atskiromis jo dalimis. Dalyviai bus praktiškai mokomi kaip parengti kokybišką asmeninį gyvenimą aprašymą.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjYzU3ZjUtYmZmMS00ODcwLTkzN2YtMzlkNWU5ZmViMzdl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227eb75934-c294-4d8d-a1c0-8a5d43dde1a8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ceb9ea35-b644-4198-a6db-f3b2a708d43b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Daugiau informacijos: +370 658 24393

Organizatorius: Tauragės jaunimo darbo centras

 

Darbo pokalbis

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 09:00 val.

Aprašymas: susitikimo metu aptarsime, kokie iššūkiai laukia darbo pokalbyje ir kaip jam pasiruošti.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25257, monika.doksiene@uzt.lt

Organizatorius: Joniškio jaunimo darbo centras

 

Pažink save geriau ir apsispręsk kokią profesiją pasirinkti!

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 10:00–11:00 val.

Aprašymas: jaunimas užsiėmimo metu turės galimybę išsiaiškinti savęs pažinimo reikšmę profesijos pasirinkimo kelyje bei apsispręsti kokią profesiją įgyti. Taip pat bus pristatytos švietimo sistemos teikiamos mokymosi ir studijų galimybės, situacija darbo rinkoje, supažindinama su paklausiausiomis profesijomis.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IyMzlhYTgtMWViMS00ZTI4LTk5ZDktOTJhOTA4MGFjNzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%22%2c%22Oid%22%3a%2229f57c49-2447-47af-b9aa-1e5e76328f46%22%7d

Daugiau informacijos: +370 658 24402

Organizatorius: Šilalės jaunimo darbo centras

 

Darbo pokalbis

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 10:00 val.

Aprašymas: susitikimo metu aptarsime, kokie iššūkiai laukia darbo pokalbyje ir kaip jam pasiruošti.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25257, monika.doksiene@uzt.lt

Organizatorius: Pakruojo jaunimo darbo centras

 

Pažink kario profesiją iš arti

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 11:00 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu jauni bedarbiai bus supažindinti su profesine karo tarnyba ir karjeros galimybėmis kariuomenėje. Renginį ves Kauno regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyr. verbuotojai, kurie supažindins su Lietuvos kariuomenės darbo specifika, naujų narių paieška, savanoriško darbo, jaunesniųjų karininkų vadų mokymų galimybėmis.

Renginys vyks per „Zoom“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 658 25265, jurgita.liutkeviciene@uzt.lt

Organizatorius: Kėdainių jaunimo darbo centras

 

Darbo pokalbis

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 10:30–11:30 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su pasiruošimo darbo pokalbiui svarba, kaip elgtis darbo pokalbyje, darbdavių keliamais reikalavimais būsimiems darbuotojams.

Renginys vyks  per Zoom“ platformą.

Nuoroda: https://zoom.us/j/96027361711?pwd=UjNHb011UVJuMWFYRnlWRFF3clhGUT09

Meeting ID: 960 2736 1711

Passcode: S9pjMh

Daugiau informacijos: +370 450 43052

Organizatorius: Biržų jaunimo darbo centras

 

Darbo paieškos būdai 

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 14:00–15:30 val.

Aprašymas: užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su situacija darbo rinkoje bei efektyviais darbo paieškos būdais.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDBkNTNlNWMtNWM5OS00NzA0LThlYTItZjRmZTcwNzc1MjAz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba0f5621-abfd-470f-adc9-da21d4cc1825%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227eb75934-c294-4d8d-a1c0-8a5d43dde1a8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6e93bbe7-8602-46b7-b919-39e1c8a04050&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Daugiau informacijos: +370 658 24393

Organizatorius: Tauragės jaunimo darbo centras

 

Darbo klubas jaunimui „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“

Data ir laikas: 2021 m. spalio 28 d. 14:00 – 15:00 val.

Aprašymas: susitikimo metu aptarsime, kaip taisyklingai parengti CV, motyvacinį laišką bei kreipimosi laišką, pasiruošti pirmajam pokalbiui su darbdaviu. Pateiksime informaciją apie darbo paieškos būdus ir pretendavimą į laisvas darbo vietas. Aptarsime, kaip susikurti CV Užimtumo tarnybos puslapyje.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 674 18259

Organizatorius: Klaipėdos jaunimo darbo centras

 

Savanorystės galimybės Lietuvoje

Data ir laikas:  2021 m. spalio 29 d. 14:00 – 15:00 val.

Aprašymas: renginio metu aptarsime jaunimo galimybes savanoriauti Lietuvoje pagal projektą „Judam“. Susitikimo metu aptarsime savanorystės naudas. Dalyvaus Plungėje savanorius priimanti organizacija „Plungės atviras jaunimo centras“.

Renginys vyks per „Teams“ platformą.

Daugiau informacijos: +370 674 18259

Organizatorius: Klaipėdos jaunimo darbo centras