*alt_site_homepage_image*

Patarimai ieškantiems darbo

Reikia pagalbos? Pasitarti dėl dokumentų pildymo ir pasirengimo darbo pokalbiui gali su Regioninių karjeros centrų darbuotojais. Užsuk į Karjero puslapį.

Tai vieta, kur profesionalai savo žiniomis ir patirtimi dalinasi su Tavimi!

Apsilankyk konsultavimo grupėms užsiėmimuose! Užsiėmimų metu:

 • išmoksi parašyti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį, kreipimosi bei padėkos laiškus;
 • išmoksi drąsiai ir sklandžiai papasakoti darbdaviui apie save;
 • surasi bendraminčių, pasidalinsite tarpusavyje gerąja patirtimi;
 • įgysi pasitikėjimo savo jėgomis.

Pokalbis dėl darbo

Konkurencija darbo rinkoje didėja, tad jei nori laimėti, turi būti puikiai pasirengęs. Į pokalbį konkrečiam darbui kviečiami keli kandidatai, tad jei nori gauti pageidaujamą darbą, turi pasirodyti geriausiai iš visų.

Pokalbio metu darbdavys nori išsiaiškinti:

 • ar gali atlikti darbą;
 • ar esi motyvuotas;
 • ar su Tavimi bus lengva dirbti;
 • ar sugebi dirbti grupėje;
 • ar elgiesi profesionaliai;
 • ar gebi spręsti problemas.

Reikalingi dokumentai

Gyvenimo aprašymas (CV) – Tavo vizitinė kortelė:

 • nurodyk tik būtiniausius dalykus – CV turi būti trumpas, aiškus, konkretus;
 • pritaikyk savo CV konkrečiam darbo pasiūlymui – pabrėžk savo kompetencijas, atsižvelgdamas į konkretaus darbdavio reikalavimus.

Motyvacinis laiškas – galimybė savo kandidatūrą padaryti labiau matomą:

 • rašydamas motyvacinį laišką, atsižvelk į darbdavio iškeltus reikalavimus. Laiškas neturi būti ilgas – savęs pristatymas, kandidato motyvacija turėtų būti išdėstyta glaustai. Svarbiausia – pagrįsti savo susidomėjimą siūloma pozicija ir įmone.
 • motyvaciniame laiške svarbu pažymėti, kuo, Tavo manymu, galėtum būti naudingas organizacijai, kaip galėtum prisidėti prie sėkmingos organizacijos veiklos ir jos tikslų siekimo.

Atmink, kad darbdaviai yra linkę pasidomėti apie būsimą kandidatą internete. Neigiamą įspūdį gali sudaryti socialiniuose tinkluose esančios Tavo nuotraukos, komentarai bei dienoraščiai.


O gal šį kartą ne darbas? Savanoriška veikla ne tik padės gauti papildomų balų stojat į aukštąją mokyklą. 

Dalyvauk Jaunimo reikalų departamento prie SADM kartu su partneriais vykdomame projekte:

Daugiau informacijos apie savanorystę ir savanoriškos veiklos galimybes rasi ČIA.

Norint greičiau rasti darbą, svarbu būti aktyviam ir pasitelkti įvairius darbo paieškos būdus.


Darbo paieškos sėkmę palengvina profesionalų pagalba – apsilankyk artimiausiame Regioniniame karjeros centre. 

Galėsi dalyvauti Regioninių karjeros centrų organizuojamuose informaciniuose ir mokomuosiuose užsiėmimuose, skirtuose ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas.  Jų  metu išmoksi tinkamai parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kitus  darbo paieškos dokumentus, pasirengsi pokalbiui su darbdaviu.

Dalyvaudamas užsiėmimuose grupėms įgysi pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprinsi motyvaciją vėl pradėti dirbti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.


Savarankiška darbo pasiūlymų paieška 

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje galima pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.

Susikurk savo CV Užimtumo tarnybos svetainėje: registruokis ir, gavęs prisijungimo slaptažodį, suvesk darbdaviams aktualią informaciją apie save.


Registracija Užimtumo tarnyboje

Jeigu nori registruotis Užimtumo tarnyboje, kreipkis į pasirinktą Užimtumo tarnybos skyrių arba registruokis internetu. Užpildęs darbo ieškančio asmens kortelę ir pateikęs visus reikalingus dokumentus – būsi įregistruotas. Registruodamasis Užimtumo tarnyboje, pateik tikslius duomenis apie save, nurodyk savo ilgalaikius tikslus, pageidaujamus darbus. Atviras pirmasis pokalbis registruojantis, darbo motyvacijos išsiaiškinimas, padeda greičiau surasti veiksmingiausias užimtumo priemones ir laiku suteikti reikalingas paslaugas.

Užimtumo tarnyboje užsiregistravusius darbo ieškančius asmenis individualiai konsultuoja specialistai. Tau bus pasiūlyti gebėjimų ir interesų testai, susipažinsi su darbo rinkoje paklausiomis profesijomis, profesijų aprašymais, ateities profesijomis. Su specialistais aptarsi savo norus ir galimybes, kartu sudarysite užimtumo veiklos planą, kuriame kryptingai suplanuosite veiksmus, padėsiančius įsidarbinti, bei pasirinksite veiksmingiausius darbo paieškos būdus ir metodus.


Darbo vietų paieška organizacijų interneto svetainėse

Sudaryk Tave labiausiai dominančių ir Tavo kriterijus atitinkančių darbdavių sąrašą.

Darbdavius identifikuoti gali keliais būdais:

 • socialiniuose tinkluose (Linkedin, Facebook ir kt.);
 • apie potencialius darbdavius sužinojus iš pažįstamų;
 • informaciją gavus iš Jaunimo darbo centro konsultantų ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių specialistų;
 • apsilankius Tave dominančios veiklos srities asociacijose, sąjungose;
 • informaciją apie Tave dominantį darbdavį radus tos srities profesiniuose leidiniuose.

Sudaręs potencialių darbdavių sąrašą, apsilankyk jų interneto svetainėse. Surink kuo daugiau informacijos apie organizaciją. Išsiaiškink, kas jos vadovas ir nusiųsk savo CV tiesiogiai jam (ne tik personalo skyriui). Išsiaiškink organizacijos veiklos kryptis, pasiekimus, darbuotojus, kultūrą, istoriją ir kt.


Reagavimas į darbo skelbimus internete ir spaudoje

Dažnai įmonės spaudoje ar internete reklamuoja atvirus konkursus, kviesdamos susidomėjusius asmenis atsiųsti savo gyvenimo aprašymus.

Apsilankyk darbo paieškos internete svetainėse, kurių nuorodas rasi skyrelyje „Naudingos nuorodos“.

Pasirinkus šią darbo paieškos priemonę ir išsiuntus savo CV, motyvacinius laiškus ar tikslinius prisistatymo laiškus daugeliui įmonių, svarbu nepasimesti, kam, kada ir kur buvo siųsti dokumentai.  Tokiu atveju pravartu vesti darbo skelbimų ir siųstų CV registrą, kad, sulaukus skambučio iš darbdavio, būtum tikras, su kuria įmone ir dėl kokios pozicijos kalbiesi.


Naudojimasis neformaliais socialiniais ryšiais, t. y. kontaktų tinklu

Dažna įmonė būsimiems darbuotojams taiko selektyvią atranką – darbuotojai atrenkami pagal pažįstamų ar verslo partnerių rekomendacijas. Todėl verta informuoti kuo platesnį ratą pažįstamų, kad ieškai darbo, kokio  darbo ieškai ir ką gali dirbti.

Jei nepavyko įsidarbinti po pirmo bandymo, svarbu nenuleisti rankų. Nepasisekimą priimk kaip iššūkį – kitą kartą tikrai pasiseks!

Užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, galėsi pasinaudoti paslaugų, susijusių su darbo paieška ir profesinės karjeros planavimu, paketu. 

Registruotis Užimtumo tarnyboje gali visi asmenys nuo 14 metų – dirbantys, tačiau norintys pakeisti turimą darbą, besimokantys, neturintys darbo ir siekiantys įgyti bedarbio statusą (bedarbio statusas suteikiamas asmenims nuo 16 metų).

Ieškantys darbo asmenys registruojami gyvenamosios vietos Užimtumo tarnyboje.

Registruodamasis būk atviras, pateik tikslius ir išsamius duomenis apie save, nurodyk savo ilgalaikius siekius ir pageidaujamus darbus. Ši informacija Užimtumo tarnybos specialistui padės greičiau surasti Tau tinkamas veiksmingiausias užimtumo priemones ir suteikti reikalingas paslaugas.

Atsimink, jeigu po registracijos pasikeitė Tavo duomenys, nurodyti Darbo ieškančio asmens atmintinėje, turi apie tai pranešti Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas.


Bedarbio statusas suteikiamas tik nedirbantiems darbingo amžiaus darbingiems asmenims (t. y. asmenims nuo 16 metų iki senatvės pensijos amžiaus), kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Bedarbio statusas suteikiamas per 1 d.d. nuo duomenų gavimo iš įvairių valstybės registrų.

 

Užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje Tu turi teisę į:

 • informavimo ir konsultavimo paslaugas apie laisvas darbo vietas, situaciją darbo rinkoje, mokymosi galimybes;
 • tarpininkavimo įsidarbinant paslaugas;
 • psichologo pagalbą;
 • pagalbą rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, rengiantis pokalbiui su darbdaviu, siuntimą įsidarbinti pagal išduotą „Rekomendaciją įsidarbinti“;
 • dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (tik bedarbiai ir įspėti apie atleidimą asmenys);
 • informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įsidarbinimo galimybes užsienyje;
 • draudimą privalomuoju sveikatos draudimu (tik bedarbiai);
 • nedarbo socialinio draudimo išmoką arba socialinę paramą (tik bedarbiai);
 • verslo liudijimo lengvatą (tik bedarbiai);
 • informavimą apie pageidaujamas laisvas darbo vietas, kurios atitinka Tavo profesinę kvalifikaciją, SMS žinutėmis.

Daugiau informacijos Darbo ieškančio asmens atmintinėje.


Užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje, galėsi naudotis elektroninėmis paslaugomis:

 • sukurti ir redaguoti savo CV;
 • nusiųsti savo CV darbdaviui;
 • tvarkyti darbdaviams išsiųstus prašymus ir gautus darbo pasiūlymus;
 • ieškoti darbo pasiūlymų pagal pasirinktus kriterijus;
 • išsaugoti darbo pasiūlymus, kuriuos norite peržiūrėti vėliau;
 • išsaugoti darbo pasiūlymų paieškos parametrus;
 • ieškoti darbo pasiūlymų, skirtų įdarbinti moksleivius ir studentus;
 • užsisakyti el. pašto žinutes apie dominančius darbo pasiūlymus.

Papildomos paslaugos, teikiamos tapatybę Elektroninių valdžios vartų portale patvirtinusiems asmenims:

 • užpildyti supaprastintą išankstinės registracijos Užimtumo tarnyboje formą ir pasirinkti atvykimo į Užimtumo tarnybą laiką;
 • sudaryti preliminarų Individualų užimtumo veiklos planą;
 • peržiūrėti Užimtumo tarnybos išduotą rekomendaciją įsidarbinti bei siūlomo darbo pasiūlymo aprašymą, kontaktinius darbdavio duomenis;
 • peržiūrėti Užimtumo tarnybos suteiktų paslaugų suvestinę;
 • tiesiogiai bendrauti su priskirtu Užimtumo tarnybos specialistu, užduoti klausimus ir gauti atsakymus;
 • pakeisti ir suderinti apsilankymo Užimtumo tarnyboje laiką;
 • užsisakyti Užimtumo tarnybos išduodamas pažymas.

Užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje būsi pakviestas į informacinį susirinkimą, kuriame Užimtumo tarnybos specialistas papasakos apie teikiamas paslaugas,  darbo paieškos būdus, organizuojamus mokomuosius ir pažintinius renginius, siūlomus papildomus užsiėmimus, vykdomus projektus.  Čia sužinosi apie galimybes gauti reikiamas pažymas, bus atsakyta į kylančius klausimus.

Tau bus paskirtas konsultantas (tarpininkas) ir išduota  Darbo ieškančio asmens atmintinė. Atmintinėje bus nurodytos bedarbio teisės ir pareigos, o kiekvieno apsilankymo Užimtumo tarnyboje metu bus įrašomas kito apsilankymo laikas.

Svarbu!

 • Neatvykęs paskirtu laiku be pateisinamos priežasties, neteksi bedarbio statuso, o pakartotinai registruotis Užimtumo tarnyboje galėsi tik po 6 mėn. 

Jei negali atvykti dėl pateisinamos priežasties, apie tai turi informuoti Užimtumo tarnybą telefonu arba paštu per 3 darbo dienas. Pateisinamos neatvykimo priežastys yra nurodytos bedarbio pareigų 7 punkte.  

Jei po registracijos pasikeitė Tavo duomenys, nurodyti Darbo ieškančio asmens atmintinėje, apie tai turėtum pranešti Užimtumo tarnybai per 3 darbo dienas. 

 

Turi sumanymų pradėti verslą ar imtis veiklos pagal verslo liudijimą? Tau gali padėti Užimtumo tarnybos parama verslo pradžiai! Jei planuoji pradėti verslą, Tau gali būti skirta subsidija darbo vietai steigti.


Sužinoti, nuo ko pradėti savo verslą, galima internete. Kur ieškoti informacijos?

Štai keletas nuorodų, kur gali rasti informacijos ne tik kaip ir nuo ko pradėti naują verslą, bet ir kaip plėtoti jau turimą.

www.verslilietuva.lt
www.bznstart.lt
www.easystart.lt

Dalyvauk Valstybinės mokesčių inspekcijos nuotoliniuose seminaruose ketinantiems kurti verslą

Mokykis būti verslininku JA Lithuania

Dalyvauk Europos mainų programoje verslininkams „Erasmus jauniesiems verslininkams“

Aktualios ir reikalingos informacijos taip pat gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje.

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lrv.lt
Užimtumo tarnyba www.uzt.lt

Kitos interneto svetainės ir darbo paieškos portalai, kuriuose skelbiama apie laisvas darbo vietas: 

www.biuro.lt

www.cv.lt

www.cvbankas.lt

www.cvmarket.lt

www.cvonline.lt

www.cvme.lt

www.darbo.lt

darbovieta.lt

www.dirba.lt

www.isidarbink.lt

www.manager.lt

www.noriudarbo.lt

 

Specializuoti skelbimai  
Mokytojams www.mokytojodarbas.lt
Jūrininkams Gretimybė
  Rupeksa
Restoranų darbuotojams www.lvra.lt
Konsultacinės agentūros  
  Fontes
  Mercuriurval
  www.noriudarbo.lt
  Personalo strategijos projektas
  Preile
  ???? Group
  Vilniaus konsultacinė grupė (VKG)
  www.grafton.lt
  www.friisberg.lt
  www.sopa.lt
Darbas Europos Sąjungoje EURES darbo pasiūlymai
  www.uabpersonalas.lt
Įdarbinimo užsienyje agentūros Addus
  East West Consulting
  www.litaupa.lt
  www.ismira.lt
  www.qbis.lt
  www.itc.lt
  www.pikaverus.lt
  www.jobcenter.lt
Jaunimui www.ewc.lt
Mokymosi galimybės  
Lietuvoje AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
  Gidas į profesijų pasaulį
  www.infolex.lt
  www.lka.lt
Europos šalyse Ploteus
Skelbimai Alio
  Skelbimai.lt
  www.skelbiu.lt
  www.skelbikas.lt
  www.lenta.lt
  www.skelbkime.lt
  http://skelbimai.man.lt
  http://manoskelbimai.lt
  www.lenta.lt/darbas
  www.skelbiam.lt

Discontract – platforma ir mobilioji programėlė, kuri leidžia naudotojams vykdyti ir užsakyti trumpalaikes užduotis. Tai yra virtuali darbo rinka, suburianti dvi grupes: laisvai samdomus individualius paslaugų teikėjus, dirbančius pagal individualios veiklos pažymą, patentą arba yra įsteigę juridinį asmenį (valytojus, montuotojus, vežėjus, prižiūrėtojus ir kita) bei klientus, norinčius paslaugas užsakyti, pavyzdžiui – ieškančius, kas galėtų atlikti trumpalaikes pervežimo, valymo, IKEA baldų surinkimo ir įvairias kitas užduotis.

Paslaugos teikėjo registracija: https://app.discontract.com/download

Užimtumo tarnyba neatsako už privačių asmenų ir firmų pateikiamą informaciją. Būkite atidūs, nesusigundykite lengvu uždarbiu ir visuomet tikrinkite informaciją.

 

EURES

EURES – informacija apie įsidarbinimo galimybes, gyvenimo, darbo ir mokymosi sąlygas ES, EEE, Šveicarijoje.

EURES (angl. European Employment Services)  Europos užimtumo tarnybų tinklas – tai bendradarbiavimo tinklas, jungiantis Europos Komisiją, visų Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių bei Šveicarijos užimtumo tarnybas ir kitas su užimtumu susijusias institucijas.

Nuo 2004 metų, Lietuvai tapus ES nare, EURES tinklas veikia Lietuvos Užimtumo tarnyboje.

EURES tinklo paskirtis  teikti informaciją, konsultacijas ir įdabinimo (darbo pasirinkimo) paslaugas darbuotojams ir darbdaviams bei visiems piliečiams, norintiems pasinaudoti laisvo asmenų judėjimo teikiamais privalumais.

EURES tinklą sudaro daugiau negu 1000 EURES konsultantų, kurie kasdien bendrauja su darbo ieškančiais asmenimis ir darbdaviais visoje Europoje. Lietuvoje EURES paslaugas teikia 5 EURES konsultantai.

EURES konsultantai:

 • konsultuoja, suteikia naują, tikslią ir išsamią informaciją bei duoda patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse narėse ir Šveicarijoje;
 • suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuoja kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV);
 • informuoja apie situaciją ES, EEE šalių narių ir Šveicarijos darbo rinkoje, darbo užmokesčio / mokesčių dydžius;
 • suteikia informaciją apie kvalifikacijos pripažinimo procedūras, privalomas darbo sutarties sąlygas, teikia pagalbą vertinant darbo pasiūlymą;
 • padeda samdyti darbuotojus darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitose šalyse, taip pat pataria ir padeda nustatyti galimų kandidatų profilį, supažindina kaip naudoti EURES CV duomenų bazę kaip priemonę, padedančią darbdaviams rasti visus užsiregistravusius asmenis, norinčius dirbti ES, EEE šalyse narėse ar Šveicarijoje;
 • supažindina su paramos galimybėmis konkrečioms grupėms vykdant EURES tikslines darbo jėgos judumo programas, padeda užpildyti paraiškas;
 • informuoja apie užimtumo galimybes jaunimui portale Drop’pin@EURES, kuriame įmonės ir organizacijos gali skelbti ir pristatyti jaunimui skirtas galimybes, kuriomis siekiama padėti jauniems europiečiams žengti pirmuosius žingsnius darbo rinkoje;
 • informuoja apie nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto galimybes į kitas ES, EEE šalis nares ir Šveicariją;
 • konsultuoja dėl darbo stažo patvirtinimo iš ES, EEE šalių narių ir Šveicarijos.

Daugiau informacijos Europos mobilumo portale https://ec.europa.eu/eures bei Lietuvos Užimtumo tarnybos EURES interneto svetainėje https://eures.uzt.lt.


Tavo pirmasis EURES darbas – Europos Komisijos inicijuota darbo mobilumo programa, padedanti rasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką kitoje ES šalyje, Islandijoje ar Norvegijoje, o darbdaviams – rasti kvalifikuotų darbuotojų. Detalesnė informacija: https://eures.uzt.lt/darbo-mobilumo-programos.

 7 priežastys, kodėl verta kreiptis į EURES:

 1. galite sužinoti apie karjeros galimybes Europoje;
 2. teikia naujausią informaciją apie darbo rinką;
 3. tinklalapyje galima rasti daugybę kompanijų, ieškančių darbuotojų Europoje;
 4. EURES – tai ne tik darbo mobilumo portalas, bet ir daugiau nei 1000 darbo rinkos profesionalų (EURES konsultantų), kasdien bendraujančių su darbdaviais ir darbo ieškančiais visoje Europoje;
 5. paslaugos yra nemokamos;
 6. visada rasi EURES konsultantą netoliese;
 7. EURES yra Tavo galimybė dirbti Europoje.

Susijusios nuorodos:

 

Pasinaudok Užimtumo tarnybos siūlomomis priemonėmis, dalyvauk jos vykdomuose projektuose

Ieškai informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar nori įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją? Atvyk į Užimtumo tarnybą, kurioje specialistas:

 • suteiks informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymosi galimybes ir sąlygas;
 • konsultuos keičiant darbą, renkantis profesiją, planuojant karjerą, parenkant tinkamiausias paslaugas ir priemones;
 • tarpininkaus įdarbinant, patars dėl darbo paieškos būdų ir metodų, savarankiško užimtumo klausimais;
 • padės sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, kuriame, įvertinus Tavo galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei darbo rinkos poreikius, bus suplanuoti kryptingi ir nuoseklūs veiksmai, padėsiantys Tau įsidarbinti.

Nesiseka įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų? Užimtumo tarnyba gali Tau pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme ir įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį.

Sudėtinga rasti nuolatinį darbą ir likti darbo rinkoje? Užimtumo tarnyba gali pasiūlyti remiamojo įdarbinimo priemones:

Įdarbinimas subsidijuojant – parama, skirta padėti Tau įsidarbinti, mokant Tave įdarbinusiam darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – parama, suteiksianti Tau galimybę trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Turi sumanymų pradėti verslą? Įsteigti darbo vietą sau, naują darbo vietą neįgaliam asmeniui arba pritaikyti prie bedarbio negalios esamas darbo vietas? Užimtumo tarnyba gali pasiūlyti finansinę paramą darbo vietoms steigti.

Darbo vietų steigimo subsidijavimas – šia priemone siekiama skatinti darbdavius steigti neįgaliesiems naujas darbo vietas arba pritaikyti esamas prie bedarbio negalios.

Savarankiško užimtumo rėmimas – finansinė parama, skirta įsteigti darbo vietą.

Vietinės užimtumo iniciatyvos – naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą.

Darbo vieta nuo Tavo gyvenamosios vietos nutolusi daugiau kaip 30 km? Užimtumo tarnyba gali Tau pasiūlyti paramą, skirtą iš dalies kompensuoti kelionės iš/į darbo vietą  išlaidas.

Išsamią informaciją apie reikalavimus ir sąlygas paramai gauti Tau suteiks Užimtumo tarnybos specialistai Klientų aptarnavimo skyriuje arba Jaunimo užimtumo skyriuje Tavo mieste.

Siekdama suteikti jaunam žmogui kuo daugiau galimybių, Užimtumo tarnyba vykdo šiuos jaunimui aktualius projektus:

„Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“

„Jaunimo užimtumo skatinimas“

„Būk verslus“


Susidomėjai ir norėtum dalyvauti?

Užsiregistruok pasirinktame Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriuje. Galimybę dalyvauti priemonėje numatys Užimtumo tarnybos specialistas Tavo Individualiame veiklos plane.

 

Jaunimui, neturinčiam darbo patirties, savanorystė gali būti puikus būdas įgyti darbo patirties, patobulinti bendrąsias kompetencijas, susikurti bendraminčių ratą, užmezgti naudingus ryšius, praplėsti pasaulėžiūrą.

Susijusios nuorodos

Naudinga informacija apie savanorystę:

 

Jei studijas baigei užsienyje ir ieškai darbo Lietuvoje, ši informacija gali būti Tau naudinga.

 

Populiarėjant studijoms užsienyje ir daugėjant atvejų, kai teritorinėje darbo biržoje norintys užsiregistruoti absolventai pateikia studijų baigimo užsienyje diplomą, atkreipiame dėmesį, jog užsienyje studijas baigusiam asmeniui būtina kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl diplomo pripažinimo.

 

Kvalifikacijos vertinimu nustatoma jos akademinė vertė. Tokiu būdu užsienyje įgyta kvalifikacija tampa suprantama Lietuvos aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitoms institucijoms, o kvalifikacijos turėtojas žino savo galimybes (studijuoti, dirbti ar kt.) Lietuvoje. Atlikus vertinimą, išduodama SKVC pažyma dėl akademinio pripažinimo.

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.

Dokumentus užsienio kvalifikacijos pripažinimui galima pateikti:

 • asmeniškai adresu: Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius; I aukštas, 1-18 kabinetas;
 • per įgaliotą asmenį (būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas);
 • siunčiant paštu, adresu: A. Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius, Lietuvos Respublika (būtina pateikti notaro ar kitos atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas ir užpildytą paraišką).

Daugiau informacijos: skvc.lt 

 

Jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybėse – tai tarpininkai tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo.

Jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybės institucijai padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką:

 • sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti;
 • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką;
 • skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją;
 • užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą;
 • kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.

Jaunimo reikalų koordinatoriai gali Tau padėti:

 • jei nori įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą – padės atrasti Tau tinkamiausią;
 • jei sieki save realizuoti – suras būdų, kaip įtraukti Tave į jaunimo veiklų sūkurį;
 • jei turi idėją ir nežinai kaip ją įgyvendinti – patars ir nukreips teisinga linkme;
 • jei reikia informacijos apie jaunimą – suteiks arba padės ją gauti;
 • jei nori tiesiog pasikalbėti su tikru jaunimo draugu – Tu jį radai!

DAUGIAU INFORMACIJOS IR KOORDINATORIŲ KONTAKTAI:  jrd.lt

 

Privalomasis sveikatos draudimas aktualus jaunimui, tačiau tai nėra Užimtumo tarnybos kompetencijos klausimas. Čia rasite nuorodas į kitus informacijos šaltinius ir kontaktinius telefonus.

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) garantuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o apskrityse – teritorinės ligonių kasos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Susijusios nuorodos:

Paskambinęs į Valstybinių ligonių kasų Gyventojų aptarnavimo skyrius gali pasikonsultuoti privalomojo sveikatos draudimo klausimais. Telefonų numerius gali rasti čia.  

 

Registracija